Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Podpora při vývoji malých HW zařízení
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Navrhněte možnosti zrychlení a podpory při vývoji malých HW zařízení (například speciálních hraček). Toto zejména v oblasti konfigurace, čtení stavu a dalších pomůcek pro ladění. Uvažujte tvorbu malých zařízení komunikující pomocí technologií jako jsou NFC, Bluetooth, WIFI a podobné. Vytvořte rovněž vzorové zařízení a aplikaci na mobilní zařízení (Google/Android) a běžné PC (Microsoft/Windows) demonstrující možnosti vašeho návrhu.

Základní požadavky na vytvářený systém mohou být následující:
- Vyčtení základních informací o zařízení (název, typ, autor, ...)
- Možnost konfigurace zařízení podle z něho zjištěných parametrů (čtení aktuálních / nastavení nových)
- Možnost zobrazení vnitřních hodnot / stavů (vhodné při vývoji takovéhoto zařízení)
- Aktualizace nějaké části aplikace / skriptu (DFU)
(jedná se o návrhy a bude upřesněno po dohodě)

Zařízení obsahující procesory jako jsou ARM není až tak těžké sestavit. Nejtěžší je však jej odladit a tedy najít všechny chyby, které se mohou vyskytnout než jsou poskytnuty koncovým uživatelům. Pomocí připravených ladících kódů (v ARM), a podpůrných aplikací (Win/Android) lze nejen tento čas zkrátit, ale zejména tuto činnost velmi zefektivnit. Tyto SW/HW komponenty jsou poté opakovaně použitelné pro vývoj mnoha zařízení což je jejich největší přínos.

Petr Novák, CIIRC, novakpe@cvut.cz / petr.novak.3@cvut.cz
Literatura:Matthew MacDonald. Pro WPF: Windows Presentation Foundation in .NET 3.0,. Apress, 2007. ISBN 1-59059-782-6.
Matthew MacDonald. Pro WPF in C# 2010 . Apress, 2013. ISBN 978-1-4302-7205-2.
Xamarin Cross-platform Application Development (WWW, dokumentace, knížky)
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík