Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Navigace pro dvouruký mobilní manipulátor TIAGo++
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:TIAGo++ je dvouruký mobilní manipulátor kompatibilní se systémem ROS. Prvním cílem práce je experimentálně vyzkoušet funkčnost a vlastnosti v ROSu dostupných balíčků pro navigaci v kancelářském prostředí s tímto robotem. V další fázi pak bude nutné tyto balíčky integrovat do funkční aplikace. Nakonec bude vybrána dosud nerealizovaná funkcionalita a tato bude naimplementována a integrována do navigační aplikace. Příkladem takové funkcionality může být jízda výtahem, otevírání dveří, manipulace s předměty apod.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík