Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Analýza paralelních elfz. záznamů z hluboké mozkové stimulace: hledání důkazu neuronální spolupráce
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Mgr. Tomáš Sieger, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Hluboká mozková stimulace představuje moderní léčbu nejen Parkinsonovy nemoci v situacích, kdy klasická medikační léčba nepřináší kýžený efekt. V rámci operací, během nichž jsou zaváděny do mozku bdělých pacientů stimulační elektrody, jsou získávány i cenné elektrofyziologické záznamy, v nichž je možno vysledovat chování hlubokých struktur lidského mozku. Jednou z důležitých, avšak dosud ne zcela vyřešených otázek je, do jaké míry spolu neurony a jejich populace při řešení problémů spolupracují.
Cílem práce je hledat v záznamem aktivity neuronálních populací (tzv. local field potentials) stopy takové spolupráce.
Práce by měla navázat na úspěšnou diplomovou práci a rozšířit ji kritickým zhodnocením metod použitých pro hledání důkazu neuronální spolupráce, případně návrhem metod vlastních.
Od studenta(ky) se předpokládá chuť učit se (trochu medicínského pozadí, specifické metody zpracování signálů), objevovat (jedná se o téma na samé hranici současného poznání lidského mozku) a vlastní invence (kreativní, avšak zodpovědný přístup k řešení problému).
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík