Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Vizuální Teach-and-Repeat navigace mobilního robotu za použití SLAM lokalizace
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Tomáš Pivoňka
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce bude implementovat systém pro navigaci mobilního robotu po naučené trajektorii (Teach-and-Repeat). Pro zaznamenání trajektorie a lokalizaci robotu bude používán již existující SLAM systém (simultánní lokalizace a mapování).

Při řešení se student seznámí s:
- prací s reálným mobilním robotem
- základy počítačového vidění a vizuální lokalizace
- ROS (Robot Operating System)
- externím lokalizačním systémem Vicon
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík