Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Analýza mikroelektrodových záznamů pacientů s Parkinsonovou nemocí
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Při operacích hluboké mozkové stimulace u Parkinsonovy nemoci se provádí nahrávání neuronální aktivity v oblasti bazálních ganglií, s cílem identifikovat ideální pozici pro následné umístění stimulační elektrody. Cílem tohoto rámcového projektu je analýza těchto záznamů a vytvoření klasifikátoru pro automatickou detekci jader.
Literatura:- Bakštein, E. (2016) Deep Brain Recordings in Parkinson’s Disease: Processing, Analysis and Fusion with Anatomical Models, doctoral thesis, Czech Technical Univeristy in Prague
- Moran, A., Bar-Gad, I., Bergman, H., & Israel, Z. (2006). Real-time refinement of subthalamic nucleus targeting using Bayesian decision-making on the root mean square measure. Mov Disord, 21(9), 1425–1431. https://doi.org/10.1002/mds.20995

Za obsah zodpovídá: Petr Pošík