Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Rekonstrukce 3D struktury ze snímků monokulární kamery se znalostí pohybu
Katedra: Multirobotické systémy
Vedoucí:Ing. Matěj Petrlík
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Pro pohyb dronu prostředím s překážkami je nutné kromě znalosti pozice dronu mít povědomí o 3D struktuře okolí dronu pro potřeby plánování trajektorie letu a vyhýbání se překážkám. Cílem projektu je implementovat systém pro rekonstrukci 3D struktury prostředí ze snímků monokulární kamery. Jako výchozí bod pro rekonstrukci lze použít existující open source algoritmy vizuální odometrie pro odhad relativní pozice jednotlivých snímků. Pro samotnou rekonstrukci je pak potřeba implementovat algoritmus typu structure from motion.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík