Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Objektivizace rozsahu pohybu (dílčích částí) postavy
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Po těžkých úrazech / obrnách a podobných nepříjemnostech je potřeba nejen cvičit / rehabilitovat, ale rovněž i objektivně posuzovat jak se lepší pohyb jednotlivých částí těla (ruce, nohy, hlava, ...). Za tímto účelem je vhodné vytvořit zařízení vhodně detekující / měřící rozsah pohybu jednotlivých částí těla.

Petr Novák, CIIRC, novakpe@cvut.cz / petr.novak.3@cvut.cz
Literatura:- WWW stránky projektů tohoto zaměření.
- Technické parametry pohybových senzorů (Accel, Gyro, Mag).
- Technické parametry ARM procesorů STM32.
- Výukové materiály pro .NET Core C#.
- Aplikace pro tvorbu / zobrazení 3D modelů.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík