Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Usnadnění komunikace (přenosu dat) při tvorbě experimentálních hraček a rehabilitačních pomůcek obsahujících různorodé senzory.
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:V asistivních technologiích a lékařství jsou stále více potřeba experimentální pomůcky ve formě různých předmětů nebo dokonce hraček nejen pro měření, ale hlavně pro cvičení / rehabilitaci lidí po různých úrazech / nehodách (mozkové příhody, těžké úrazy, demence, ...). Tvorbu takovýchto prostředků velmi brzdí nutnost stálého vytváření komunikačních kanálů pro přenos dat ze začleněných senzorů (pohyb, tlak, teplota, ...). Data ze senzorů (experimentálně osazovaných) je nutno ukládat a vyhodnocovat zejména na PC. Tuto práci by velmi usnadnila programová knihovna vytvořená pro často používané procesorové moduly a běžně používané komunikační kanály.

Petr Novák, CIIRC, novakpe@cvut.cz / petr.novak.3@cvut.cz
Literatura:WWW stránky podobných projektů.
Návody a manuály na potřebný HW (ARM, ESP32, ...).
Návody a manuály na C/C++.
Návody a manuály na .NET C#
(Bude upřesněno podle dohody s vedoucím práce).
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík