Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Návrh virtuálního průvodce, avatara pro podporu léčby chronických nemocí
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Motivace pacientů je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají zásadní význam pro dlouhodobou léčbu chronických nemocí, např. diabetes mellitus. Virtuální realita a 3D animace nabízejí efektivní způsob, jak adherenci pacienta podpořit a to pomocí virtuálního průvodce - avatara. Cílem práce je implementace virtuálního původce (např. pejsek, animovaná postava jako Pou) pro OS Android, který reaguje na interakci uživatele s mobilním telefonem.
Literatura:1) Giuseppe Riva, The Key to Unlocking the Virtual Body: Virtual Reality in the Treatment of Obesity and Eating Disorders, J Diabetes Sci Technol. 2011 March, 5(2): ,292
2) Skip Rizzo A, Lange B, Suma EA, Bolas M, Virtual reality and interactive digital game technology: new tools to address obesity and diabetes, J Diabetes Sci Technol. 2011 Mar 1,5(2):256-64
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík