Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Rychlé učení v Bayeosovském optimalizačním algoritmu
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:Ing. Petr Pošík, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Algorithms ECGA (extended compact genetic algorithm) and BOA (Bayesian optimization algorithm) are population-based optimization algorithms. They are among the most powerfull methods for optimization of complex black-box optimization problems with binary representation. Each generation they build a model of the structure of dependencies among individual solution components. The model learning is a time consuming operation. For ECGA, an efficiency enhancement was proposed recently that allows to simplify and accelerate the learning without any negative effect on the algorithm performance. The goal of this project is to implement a similar method of model learning for algorithm BOA, and evaluate the potential positive and negative effects on the algorithm performance.
Literatura:[1] Duque, Thyago S.P.C., Goldberg, David E., Sastry, Kumara: Enhancing the Efficiency of the ECGA. PPSN 2008, Dortmund.
[2] Pelikan, M. Hierarchical Bayesian Optimization Algorithm
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík