Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Hluboké učení pro predikci interakce mezi robotem a terénem
Katedra: Vidění pro roboty a autonomní systémy
Vedoucí:doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:(1) Use an existing robotic platform in our department; see available platforms, for example, here [1].

(2) Implement a differentiable ODE model in PyTorch [2] that models the robot-terrain interaction.

(3) Learn to predict terrain properties from RGB images such that the ODE estimated trajectory is as close as possible to the real trajectories of the robot.
Literatura:[1] http://robotics.fel.cvut.cz/cras/darpa-subt/

[2] https://pytorch.org/tutorials/

[3] https://sites.google.com/view/kkt-loss/home
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík