Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Lokální optimalizátor s detekcí závislostí
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Petr Pošík, Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Nedávno byl představen lokální optimalizátor s detekcí závislostí, LOLI, pro optimalizační problémy s binární reprezentací. V průběhu optimalizace vytváří model problému ve formě nezávislých skupin závislých bitů a tento model postupně zpřesňuje. Testy naznačují, že pro malé a středně velké problémy s touto strukturou překonává tento algoritmus i populační optimalizační algoritmy BOA a ECGA. Na problémech, jejichž struktura je složitější, algoritmus ale rychle sklouzává k úplnému prohledání celého prostoru a je prakticky nepoužitelný. Cílem práce je navrhnout postup, jak vytvářet model vhodný pro algoritmus LOLI, který by postihoval ty nejvýznamnější závislosti mezi bity, a porovnat účinnost takového algoritmu na referenčních optimalizačních problémech s konkurenčními algoritmy nalezenými v literatuře.
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík