Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Detekce 3D objektů v mračnech bodů
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Tomáš Petříček, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Consider the task of 3D object detection in lidar data (point clouds), possibly using RGB image as additional cues, where each detected object is represented by its class (class confidences) and oriented 3D bounding box.
Literatura:[1] Guo, Yulan, et al. "Deep learning for 3d point clouds: A survey." IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence (2020).
[2] Paszke, Adam, et al. "Pytorch: An imperative style, high-performance deep learning library." arXiv preprint arXiv:1912.01703 (2019).
[3] DARPA SubT Virtual Competition Software. URL: https://github.com/osrf/subt
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík