Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Detekce klíčových bodů člověka
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Mgr. Petr Švarný, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Dnes již existuje velká škála nástrojů z oblasti hlubokých sítí na detekci klíčových bodů člověka, tj. bodů jako zápěstí, loket ap. někdy též označováno v celku jako póza člověka. Podobné nástroje se používají dnes v mnoha oblastech od animace po právě interakci člověka a robota. V našem výzkumu jsme dosud užívali OpenPose, avšak nemáme srovnání s ostatními podobnými nástroji (viz literatura). Zejména z pohledu výkonu je však OpenPose celkem nedostatečné řešení. Cílem projektu je srovnat vícero těchto nástrojů pro detekci klíčových bodů člověka a vyhodnotit, který z nich je nejvhodnější pro aplikace v našem robotickém výzkumu.
Literatura:Popular overview article - https://beyondminds.ai/blog/an-overview-of-human-pose-estimation-with-deep-learning/
OpenPose - https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose
AlphaPose - https://github.com/MVIG-SJTU/AlphaPose
DeepCut - https://pose.mpi-inf.mpg.de/#overview
Pytorch Vision - https://github.com/pytorch/vision
Papers with code keypoint detection - https://paperswithcode.com/task/keypoint-detection
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík