Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Plánování pohybu pro řešení hlavolamů
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:V úloze plánování pohybu je úkolem nalézt cestu případně trajektorii pro přesunutí zadaného objektu mezi dvěma místy. Kromě robotiky nalézá tato úloha uplatnění v řadě zajímavých aplikací (podpora v CAD systémech, testování dosažitelnosti objektů v budovách,. . . ). Cílem této práce je navrhnout metody plánování pohybu pro řešení hlavolamů - skládaček. Vstupem je popis tvarů dvou objektů a cílem bude nalézt sekvenci operací (pohybů) tak, aby se objekty od sebe oddělily.

Požadované dovednosti: velmi dobrá znalost c/c++, alespoň základní znalost Pythonu, znalost práce s unix/linux prostředím podmínkou. Výhodou je znalost programů pro 3D modelování (Blender, Meshlab, apod.).

Výstupem práce je funkční implementace algoritmu plánování pohybu (implementace se předpokládá primárně v c nebo c++) a dále report s popisem dosažených výsledků. Součástí reportu je experimentální ověření navržené metody na sadě hlavolamů, které dodá vedoucí práce.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík