Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Počítačové vidění pro autonomní auta
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Lukáš Neumann, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Vašim úkolem bude analyzovat současné (state-of-the-art) metody pro detekci objektů (ostatních aut, chodců, atp) v obraze a LIDARu na skutečných datech z reálného provozu, najít jejich limitace a problémy, a navrhnout jejich vylepšení.

V rámci projektu je i možnost spolupráce s průmyslovým partnerem, který tyto algoritmy skutečně dodává do mnoha značek aktuálně vyráběných automobilů.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík