Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Využití (veřejných) IoT sítí pro dohled starších samostatně žijících osob
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Starší lidé již nemusí být zcela samostatní a je potřeba je nějak průběžně kontrolovat. Dnes je tohoto dosaženo nejčastěji pomocí běžného internetu (IP-kamery, …). Se zvětšujícím se pokrytím různých IoT technologií lze uvažovat i o tomto přístupu, protože použitých senzorů a přenášených dat nebývá mnoho.

Petr Novák, CIIRC, novakpe@cvut.cz / petr.novak.3@cvut.cz
Literatura:WWW stránky nalezených / obdobných projektů, manuály a další relevantní informace
Noviello Carmine, Mastering STM32, LeanPub, 2017
Price Mark, C# 8.0 and .NET Core 3.0 - Modern Cross-Platform Development, Packt, 2019
(další potřebné materiály poskytne vedoucí práce)
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík