Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Sledování pohyblivých objektů robotickou helikoptérou
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je vytvoření systému pro malou robotickou helikoptéru, který umožní detekci a sledování pohyblivých objektů na zemi. Hlavní část práce bude spočívat ve zpracování obrazu z kamery a implementaci algoritmů pro detekci pohyblivých objektů v obraze pořízeném z pohybující-se kamery.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík