Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Vizualní Sudoku solver
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte vizuální Sudoku solver. Vstupem solveru bude obrázek se zadáním Sudoku. Solver převede zadání do symbolické reprezentace a hlavolam vyřeší. Součástí úkolu je statistické vyhodnocení úspěšnosti navrženého solveru a jeho porovnání s existujícími řešeními.
Literatura:- Wang et al. SATNet: Bridging deep learning and logical reasoning using a differentiable satisfiability solver. ICML 2019.
- Amos, Kolter. OptNet: Differentiable Optimization as a Layer in Neural Networks. ICML 2017
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík