Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Logik solver
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Mastermind is a code-breaking game for two players. The task will be to use reinforcement learning to train a computer solver of Mastermid game. The performance of the developed solver will be statistically evaluted and compared with the human performance.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík