Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Anonymizace tváří
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:The task will be to develop a system for intelligent face anonymization. The system will detect faces of real people in the input image and replaces them by synthetically generated faces of non-existent individuals. The resulting image should be photo-realistic without visible traits of manipulation.
Literatura:- I.Korshunova et al. Fast Face-swap Using Convolutional Neural Networks. ICCV 2017.
- K.Dale et al. Video Face Replacement. ACM Transactions on Graphics 2011.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík