Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Rozpoznávání tance z videa a audia
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:1. get familiar with the master's thesis of Petr Kouba on Dance genre recognition
2. evaluate its strengths and weaknesses
3. implement improved skeleton recognition
4. replace current skeleton tracking
5. compare the results
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík