Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Tvorba jazykového modulu pro humanoidního robota Pepper
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Michal Vavrečka
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Vytvořte modul pro zpracování přirozeného jazyka (čestina, angličtina), který bude schopen odpovídat na otázky v přirozeném jazyce a doporučit uživateli vhodný mediální obsah na základě jeho uživatelského profilu.Implemetujte tento modul do humanoidního robota Pepper. Modul otestujte při interakcích s uživateli a evalujte na základě zpětné vazby.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík