Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Robote, dej přednost v jízdě
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:V rámci projektu robotické kontroly plynového potrubí bude robot muset přecházet/přejíždět veřejné komunikace. Cílem projektu je návrh a implmentace modulu (ROS-node), který zajistí bezpečné překonání komunikace. Práce může volitelně vyjít z již dostupných kódů, které byly v nší výzkumné skupině vyvinuty v rámci automotive spoluráce. Modul může volitelně využívat 3D-LiDAR a/nebo RGB kameru.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík