Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Tvorba simulovaného prostředi pro strojové učení intuitivní fyziky
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Michal Vavrečka
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem projektu je tvorba simulátoru pro rozpoznávání fyzikálních interakcí. V simulovaném prostředí je umístěn humanoidní robot Pepper, který vykonává v prostředí akce a sleduje jejich konsekvence. Vykonávané akce slouži jako vstupy pro algoritmy storojového učení. Vytvořený simulátor funguje jako generátor anotovaných trénovacích dat, přičemž uživatel může kontrolovat komplexitu prostředí (počet objektů, vlastnosti objektů, složitost iterakcí apod.)
Literatura:Riochet, R., Castro, M. Y., Bernard, M., Lerer, A., Fergus, R., Izard, V., & Dupoux, E. (2018). IntPhys: A Framework and Benchmark for Visual Intuitive Physics Reasoning. arXiv preprint arXiv:1803.07616.
Sanborn, A. N., Mansinghka, V. K., & Griffiths, T. L. (2013). Reconciling intuitive physics and Newtonian mechanics for colliding objects. Psychological review, 120(2), 411.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík