Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Anotaci lékařských dat s minimální interakcí
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je vyvinout způsob poloautomatické segmentace
3D lékařských dat pomocí vhodného uživatelského rozhraní. Postup by měl být pro uživatele co nejrychlejší a
nejpohodlnější. Místo toho, aby musel uživatel vybarvovat objekt zájmu
ručně pixel po pixelu, poskytne systému pouze jednoduchou nápovědu
pomocí několika málo kliknutí. Systém navrhne segmentaci, kterou bude
uživatel mít možnost modifikovat poskytnutím dalších nápověd.
Příkladem možných nápověd může být kliknutí nebo čára uvnitř a vně
objektu, napřesná hranice na jednom řezu atd.

Předmětem této práce je pouze algoritmus zpracování uživatelského
vstupu - uživatelské rozhraní a vizualizace budou řešeny v nezávislém
navazujícím projektu.

1. Proveďte rešerši existujících způsobů interaktivní segmentace a
zhodnoťte jejich použitelnost pro 3D segmentaci lékařských dat.

2. Ve spolupráci s týmem řešícím uživatelské rozhraní vyberte vhodné
způsoby interaktivní segmentace a nadefinujte interface mezi
uživatelským rozhraním a modulem pro zpracování uživatelského
vstupu.

3. Implementujte potřebné moduly pro zpracování uživatelského vstupu
(např. segmentace na základě označených bodů nebo křivek
"scribbles"). Soustřeďte se na rychlost zpracování. Funkci vašich modulů
experimentálně vyhodnoťte.
Literatura:[1] Diaz-Pinto, A. et al. Monai label: A framework for ai-assisted
interactive labeling of 3d medical images. arXiv preprint
arXiv:2203.12362.

[2] Sakinis, T. et al. Interactive segmentation of medical images
through fully convolutional neural networks. arXiv preprint
arXiv:1903.08205.

[3] Wang et al: Interactive Medical Image Segmentation Using Deep
Learning With Image-Specific Fine Tuning. IEEE TMI 2018
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík