Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Využití stacionární IR kamery pro detekci událostí a stavů v místnosti
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Lenka Lhotská
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Proveďte rešerši na trhu dostupných statických IR kamer připojitelných přes IP vhodných pro trvalé snímání vymezeného prostoru.
Proveďte studii možností videodetekce nad obrazem/daty z IR kamery na HW založeném na procesoru ARM/linux nebo Coldfire/jazyk C
Proveďte studii možných detekovatelných stavů a událostí a navrhněte k nim výstupní datové struktury dostatečně popisující
Cílem je detekce obvyklých událostí a neobvyklých událostí. Počítání osob v místnosti, jejich průchodů určitými zónami nebo detekce pádu osoby či trvale ležící osoby v místech nezvyklých apod.
Předpokládané znalosti: Programování, RISC procesory, rozpoznávání obrazů
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík