Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Václav Gerla, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Student se seznámí s metodami zpracování signálů v reálném čase a navrhne modulární systém, umožňující zpracování multikanálových biologických záznamů a visualizaci přechodů mezi ruznými stavy měřené osoby. Navržené řešení student implementuje a ověří nad reálnými EEG záznamy.
Realizovaná aplikace bude obsahovat tyto části: modul pro načítání dat ze souboru nebo měřícího zařízení, filtrace signálu, adaptivně prováděná segmentace signálu, parametrický popis a klasifikace nalezených segmentů do tříd dle předem definovaných trénovacích vzorů, přehledná vizualizace všech zjištěných výsledků.
kontakt: gerlav@fel.cvut.cz

Literatura:[1] Malmivuo J., Plonsey R., (1995): „,Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields”,. New York: Oxford University Press., 512 p, http://www.bem.fi/book/.[2] E. Niedermeyer and F. H. Lopes Da Silva (1995): „,Electroencephalography: basic principles,
clinical applications, and related fields, volume 1. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.[3] S. Sanei and J. A. Chambers (2007). EEG Signal Processing. Wiley-Interscience.[4] Sophocles J. Orfanidis, (1995): Introduction to Signal Processing. Prentice Hall, 798 p, http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/intro2sp/.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík