Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Fúze dat z kamery a 3D laserového dálkoměru pro navigaci mobilních robotů
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je využití informací z 3D laserového dálkoměru pro zpřesnění tvorby navigační mapy obsahující vizuální příznaky detekované kamerou (modifikace aktuáůlního přístupu využívajícího pouze vizuální data). Výsledná mapa bude sloužit pro navigaci robotu vybaveného pouze kamerou.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík