Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Hledání zdrojů radiace
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Miroslav Kulich
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Předpokládejme ohraničený prostor, ve kterém se může nacházet jeden či více zdrojů radiace. Úkolem je nalézt plán pro mobilního robota, který co nejrychlejí daný prostor prohledá a určí polohu všech zdrojů. Úlohu komplikuje fakt, že zdroj radiace nelze detekovat z jednoho místa, ale je nutné se kolem něj pohybovat po kruhovém oblouku. Úloha vede na zajímavý problém z oblasti kombinatorické optimalizace, pro který existují obecné postupy.
Úkolem studenta bude nastudovat příslušný algoritmus, upravit jej pro konkétní úlohu a navržený algoritmus realizovat.
Pro řešení nejsou nutné teoretické znalosti problematiky, během práce na problému si student vše potřebné nastuduje.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík