Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Zpřístupnění služby Telegraf pro nevidomé uživatele
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Projekt se soustředí na zpřístupnění služby Telegraf nevidomým uživatelům. Cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace pro Android, která bude komunikovat s API společnosti Spotify. Nesdílnou součástí projektu je i návrh rozhraní, a to společně s uživateli s využitím technologie návrhu zaměřeného na uživatele (tzv. user-centered design). Výstup projektu bude otestován minimálně pěti nevidomými uživateli.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík