Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Surface registration for 3D breast images
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:A breast surgery is usually performed in a supine position, while preoperative images are acquired in a prone or upright position, hence the need to correct for the resulting deformation. The task is to register preoperative images with a surface scan acquired. A surface registration method needs to be developed, possibly using appropriate mechanical assumptions, such as low compressibility of the breast tissue.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík