Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Plánování pro tým bezpilotních vzdušných prostředků s pozemním robotem v úloze kooperativní stavby zdi
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Robert Pěnička, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navržení algoritmu plánování kooperativní stavby zdi
pomocí týmu bezpilotních vzdušných prostředků a pozemního robota.
Navržená metoda naplánuje harmonogram stavby zdi a přidělení
jednotlivých úkolů všem robotům a umožní případné přeplánování.
Úloha je inspirována úkolem Challenge 2 robotické soutěže MBZIRC 2020
(http://www.mbzirc.com/challenge/2020), kde má tým autonomních
helikoptér a pozemní robot za úkol stavbu zdi.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík