Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Vylepšení některých komponent systému COLMAP pro 3D rekonstrukci scény
Katedra: Skupina vizuálního rozpoznávání
Vedoucí:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:(tento text byl vygenrován pomocí Google Translate. Pokud je nejasný, konzultujte anglickou verzi zadání)
1. Podrobně se seznamte s nejmodernějším rekonstrukčním potrubím 3D COLMAP, včetně podrobností o jeho implementaci. 2. Analyzujte COLMAP a vyberte komponenty, které lze vylepšit pomocí algoritmů vyvinutých na ČVUT v Praze. Nejpravděpodobnější variantou jsou varianty RANSAC. 3. Vyměňte komponentu v COLMAP. 4. Vyhodnoťte výkon modifikovaného COLMAP. 5. Popište postup a shrněte svá zjištění v technické zprávě.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík