Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Univerzální konfigurace zařízení pomocí NFC/BLE/WIFI/...
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Navrhněte možnost univerzální konfigurace různých malých zařízení pomocí technologií jako jsou NFC, Bluetooth, WIFI a podobné. Navrhněte rovněž vzorovou aplikaci na mobilní zařízení (Google/Android) a běžné PC (Microsoft/Windows). Tento systém konfigurace musí poskytovat následující možnosti:
- Vyčtení základních informací o zařízení (název, typ, autor, ...)
- Možnost konfigurace zařízení podle z něho zjištěných parametrů (čtení aktuálních / nastavení nových)
- Možnost zobrazení testovacích hodnot (vhodné při vývoji takovéhoto zařízení)
- Aktualizace nějaké části aplikace / skriptu
Literatura:Matthew MacDonald. Pro WPF: Windows Presentation Foundation in .NET 3.0,. Apress, 2007. ISBN 1-59059-782-6.
Matthew MacDonald. Pro WPF in C# 2010 . Apress, 2013. ISBN 978-1-4302-7205-2.
Xamarin Cross-platform Application Development (WWW, dokumentace, knížky)
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík