Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Demonstrátor detekce rychlých objektů ve formě hry na Androidu
Katedra: Skupina vizuálního rozpoznávání
Vedoucí:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Navrhněte, implmentujte a otestujte program, který formou hry demonstruje detekci a měření vlastností rychle letících objektů. Hráči hází před kamerou objekty, typicky míče. Aplikace objekt detekuje a zmeří rychlost. Ta se ukládá, spolu se jménem hráče. Nastavení programu umožní výběr míče. Let i hod se zaznamenávají, uržuje se žebříček výsledků. Funkčnost programu ověřte na minimálně pěti uživatelých. Ve zprávě dokumentujte program, návod na hru a dojmy testerů. Implementaci navrhněte tak, aby měla minimální závislost na HW platformě.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík