Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Data fusion from sensors in smart home environment
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:The aim is:
1. to perform analysis of existing and possible solutions of several person movement detection in a room or building,
2. to design suitable (if possible optimal) distribution of sensors in space to ensure reliable movement detection in the given space,
3. to design and implement computer simulation that will visualize detected movement and store acquired data,
4. to design learning algorithm that will learn movement patterns from acquired data, the aim is to differentiate between persons present in the given space at the same time.
Literatura:Dodá vedoucí
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík