Detail of the student project

List
Topic:Lokalizace využívající particle filtry s KLD vzorkováním
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Announce as:BP
Examiner:RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D
Description:Seznamte se s problematikou navigace a lokalizace mobilních robotů. Implementujte lokalizační metodu založenou na particle filtrech s KLD (Kullback-Leibler distance) vzorkováním. Implementovanou metodu experimenálně ověřte na reálném mobilním robotu.
Bibliography:http://www.cs.washington.edu/ai/Mobile_Robotics/mcl/
http://www.cs.washington.edu/ai/Mobile_Robotics/mcl/postscripts/adaptive-ijrr-2003.pdf
Realization form:Implementace v C++, Java, Matlab (lze i vhodně kombinovat)
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík