Student projects ← Department of Cybernetics

Student projects

ProcessContentFormsAvailable topicsFinished theses

Student projects and bachelor and master theses

At this place you can find

  • instructions how to proceed when enrolling to bachelor or master thesis, and to other types of student projects,
  • lists of available topics and finished student theses, individual projects, team projects, etc., and
  • forms for the topic specification and enrollment.

The topics are naturally given by the professional interests of their potential supervisors. A particular topic specification is usually created in collaboration with the supervisor according to the student’s interests and previous experience.

Other relevant topics:

From the topic choice to the project specification form

  1. Choose a topic from the database. You can list all the available topics, or limit the search using various parameters.
  2. Project/thesis specification. Contact the project/thesis supervisor, arrange a meeting, and negotiate the final project/thesis specifications.
  3. The supervisor or the student fills in the relevant form. The student brings its printout signed by the supervisor to the study officer of the department, Jana Zichová, (tel. 22435 7382, building E, room 212). Also send an electronic version of the filled-in form in DOC or PDF to zichova@fel.cvut.cz.

Students must hand in the relevant form to the study officer of the Department of Cybernetics right after its completion!

The succession of individual project/these types

In case of professional/scientific work projects, a student can work on a topic in any phase of his/her studies.

The succession of enrollment to other project types and bachelor and master theses is governed by the study plans of individual programs and branches, see also

Thesis contents and formal requirements

In the following documents, you will find a description of the required contents and formal requirements for

The following forms are only for students who study their whole program/branch in English. Other students shall use the Czech forms.

Bachelor/master thesis: Form in docx, pdf
Semester projects (preceding Bc/MSc thesis): From winter semester 2019/20, use the Semestral project topics web app to select and sign for a particular topic.
Current topics of the semester (and related bachelor and diploma) projects can be found in the faculty database!!!

The following list is currently outdated; it is displayed to offer topics for other kinds of projects.

Choose:    
Find:   Order by:   Show:  
DP,BP Online adaptive control using neural networks T. Azayev 02.01.2020
DP,BP,PMI,PRO,PTO Katederní knihovna s případnou možností samoobslužného provozu P. Novák 19.09.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO 3D face model from a video or multiple images of a subject J. Čech 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Bipolar patients analysis D. Novák 17.05.2019
BP Detekce psaných znaků na dotykovém telefonu pro nevidomé D. Novák 17.05.2019
BP,PMI,SOP,PRO,PTO Facial Image Manipulation by CNNs J. Čech 17.05.2019
BP,PMI,SOP,PRO,PTO Facial Time Lapse Video J. Čech 17.05.2019
DP,BP,SOP,PRO Facial video super-resolution J. Čech 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Návrh dietologická aplikace pro chytré telefony D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI Návrh virtuálního průvodce – avatara pro podporu léčby chronických nemocí D. Novák 17.05.2019
PTO New Natural Language Processing Methods in Medical Applications D. Novák, J. Prokop 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO,PTO Nové metody zpracování přirozeného jazyka v medicíně D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Přístupnost PDF dokumentů pro zrakově postižené uživatele D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Rehabilitace pacinetů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Verzovací systém pro překlady dokumentů D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vývoj uživatelského rozhranní pro webový prohlížeče pro nevidomé D. Novák 17.05.2019
DP,BP Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Zpracování dat psychiatrických pacientů D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou D. Novák 17.05.2019
DP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik M. Navara 16.05.2019
BP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
PMI Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
BP Archiv fuzzy logických operací M. Navara 16.05.2019
PMI Knihovna fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Modelování průchodu světla diamantem V. Smutný 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Navigace autonomního robotu ve vnitřním prostředí V. Smutný 16.05.2019
DP Neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Obrábění robotickou rukou se silovou zpětnou vazbou V. Smutný 16.05.2019
DP,BP,PMI Paradoxy v teorii pravděpodobnosti M. Navara 16.05.2019
DP Pravděpodobnost na kvantových strukturách M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Přesná navigace autonomního robotu V. Smutný 16.05.2019
DP Principy fuzzy řízení M. Navara 16.05.2019
BP Statistické metody rozpoznávání M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Třídění výrobků v průmyslu podle vzhledových vad V. Smutný 16.05.2019
DP,BP,PRO 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Depth estimation in a passive monocular camera image aided by laser scans M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Development of virtual bumpers for UAVs based ultrasound sensors T. Báča 15.05.2019
DP,BP,PRO Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Paprsková simulace X-Ray optických systémů pro kosmické mise T. Báča 15.05.2019
DP,BP,PRO Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera M. Petrlík 15.05.2019
BP,PRO Systém pro automatizovaný nátěr pomocí bezpilotní helikoptéry T. Báča 15.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vidění pro autnomní řízení vozidel R. Šára 14.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Analyza obrazu gelove elektroforezy J. Kybic 13.05.2019
DP,BP Automatic analysis of gel electrophoresis data J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PRO Automatic event recognition for CERN A. Sopczak, J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Automatic nuchal translucency measurements J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Bezkolizní systém pro robotickou helikopteru J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Biomedical image analysis competitions J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Cartilage and bone segmentation in ultrasound images of the knee J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Creation of 3D meshes for mechanical modeling from 3D medical data J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Deep learning for 3D drosophila egg segmentation J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Deep learning for automatic detection of multiple myeloma from CT images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Deep learning for skin cancer classification J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Deep learning for tumor detection from histopathological images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Deep learning for tumor type classification from histopathological images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Digital histology microscopy image processing J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Efficient finding of nearest neighbors for binary vectors J. Kybic 13.05.2019
DP,BP Elastická registrace obrazů za použití kritéria vzájemne informace ve vysoké dimenzi J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fast image registration using linear programming and sparse sampling J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fast sparse hierarchical B-spline interpolation J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Finding objects of known shapes from oversegmentation J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO From pairwise image registration to sequence image registration J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Identifikace modelu robotické helikoptéry J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Learning multilayer classifiers with weak annotations J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Learning to segment from object counts J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Lung nodule analysis from time series J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Magnetic particle imaging - using automatically calibrated test targets J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Markov chain Monte Carlo segmentation for fitting geometrical model J. Kybic 13.05.2019
DP,BP Odhadování entropie pro vysocedimenzionální data s konečnou přesností J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI Optimal MRI acquisition times for brain tissue segmentation from signal relaxation curve J. Petr, J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Ovládání robotu gesty J. Chudoba, J. Chudoba 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Piecewise registration for histological slices J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Registration of ophthalmological sequences J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Řízení letu malé robotické helikoptéry po trajektorii J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Segmentation and joint-segmentation of aorta from histological and ultrasound images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Surface registration for 3D breast images J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Systém pro vizuální lokalizaci robotické helikoptéry J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Thickness measurement from ultrasound RF images J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Ultrasound vessel wall texture classification J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Unsupervised joint segmentation of two images J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vzajemná lokalizace robotických helikoptér J. Chudoba, J. Chudoba 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Web based infrastructure for image processing and analysis J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Aplikce rozpoznávání textu v obrazech. J. Matas 12.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Automatická analýza snímků z letecké archeologie J. Matas 12.05.2019
DP,BP Evaluation of state-of-the-art registration techniques for fitting models to 3D point clouds J. Matas 12.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku J. Matas 12.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Rozpoznávání rostlin z obrázků (na mobilním telefonu) J. Matas 12.05.2019
DP,BP Tracking players in low-resolution videos of soccer games. J. Matas 12.05.2019
DP,BP 3D reconstruction for visual effects T. Pajdla 10.05.2019
DP,PMI Advanced signal processing for health care (EEG) V. Gerla, L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (emoční úloha) T. Sieger 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (motorická úloha) T. Sieger 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Analýza paralelních elfz. záznamů z hluboké mozkové stimulace: hledání důkazu neuronální spolupráce T. Sieger 10.05.2019
DP,BP,PMI Automatická detekce EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP Camera tracking for autonomous driving T. Pajdla 10.05.2019
PMI,PTO Data fusion from sensors in smart home environment L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP Fast Equation Solving for Computer Vision and Robotics T. Pajdla 10.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Fast learning in Bayesian optimization algorithm P. Pošík 10.05.2019
DP,BP,SOP Fitness Predictors in Genetic Programming P. Pošík 10.05.2019
DP,SOP Linkage Tree Crossover for Differential Evolution P. Pošík 10.05.2019
BP,PMI,SOP Lokální optimalizátor s detekcí závislostí P. Pošík 10.05.2019
DP,BP,SOP Multitasking for Symbolic Regression P. Pošík 10.05.2019
PTO Navigace mobilního robota Jackal P. Krsek, V. Smutný 10.05.2019
BP Population size adaptation in evolutionary algorithms P. Pošík 10.05.2019
DP Portfolio optimization method with success prediction P. Pošík 10.05.2019
BP,PMI Problém předčasné konvergence u Gaussovského EDA P. Pošík 10.05.2019
DP,BP Random embeddings for black-box optimization algorithms P. Pošík 10.05.2019
DP,BP,SOP Restarting optimization algorithms using their predicted performance P. Pošík 10.05.2019
DP,BP Visual Localization with HoloLens T. Pajdla 10.05.2019
DP,BP,PMI Využití stacionární IR kamery pro detekci událostí a stavů v místnosti L. Lhotská, 10.05.2019
DP,BP,PMI Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase V. Gerla, L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Asistivní technologie pro skenování a dokumentaci historických objektů autonomní helikoptérou M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Autonomní kooperovaný sběr objektů skupinou kooperativních helikoptér M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Design and realisation of a system for autonomous control of unmanned aerial vehicles (drones) M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Drony v průmyslu M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Formace relativně stabilizovaných helikoptér v úloze lokalizace zdrojů vysílání M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Integration of multi-UAV algorithms into the system designed for the MBZIRC 2020 competition M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Mechanismus pro manipulaci s objekty bezpilotní helikoptérou M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Multi-robotický dohled skupinou bezpilotních helikoptér a kooperujících autonomních letadel M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Sledování pohybujícího se objektu skupinou vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Systém pro autonomní lokalizaci a hašení požárů ve vysokých budovách dronem M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Systém pro inteligentní fotografování a filmování skupinou helikoptér M. Saska 05.05.2019
BP,PMI,PRO Automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh D. Průša 02.05.2019
DP Optimalizační metody pro zpracování digitálního obrazu D. Průša 02.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Haptic exploration and categorization of objects using robotic grippers M. Hoffmann 24.04.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Kalibrace umělé kůže na humanoidním robotu Nao M. Hoffmann 24.04.2019
PTO Build the four-leg Doggo robot M. Gurtner, 21.02.2019
PTO Simulator of wireless tire-pressure sensor M. Sojka, 19.02.2019
PTO Prague Day and Night T. Jeníček, O. Chum 15.02.2019
PTO Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou D. Novák, E. Bakštein 15.02.2019
PTO Automatic System for Measurement of Curie Temperature V. Petrucha, 14.02.2019
PTO CRC polynomial evaluation for the new CAN XL technology J. Novák, 14.02.2019
PTO Smart survey kiosk V. Franc 14.02.2019
PTO Automatic calibration of the base of an industrial robot P. Burget, 13.02.2019
PTO KUKA mobile robot control and navigation in augmented reality P. Burget, 13.02.2019
PTO Monitoring operation of industrial robots in augmented reality P. Burget, 13.02.2019
PTO Multiagent system for cooperating robots P. Burget, 13.02.2019
PTO Seznámení s průmyslovou robotikou pro studenty nižších stupňů škol P. Burget, 13.02.2019
PTO Univerzální platforma pro demonstraci synchronizace času S. Drozd, 13.02.2019
PTO Utilization of a KUKA robot in collaborative mode P. Burget, 13.02.2019
PTO Antikolizní systém bezpilotního prostředku M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Indoor lokalizace pomocí ultra-wide band signálu M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Modernizace avioniky bezpilotního prostředku DJI F550 M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Multi-Sensor Unit for Autonomous Driving - Experimental Subscale Vehicle Platform M. Hromčík, J. Čech 12.02.2019
PTO Návrh avioniky malého bezpilotního prostředku pro “indoor” aplikace M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Realizace distribuovaného sběrnicového systému pro letecké aplikace M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Realizace telemetrického systému pro bezpilotní prostředky M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Systém přesného přistání bezpilotního prostředku M. Šipoš, 12.02.2019
DP,BP,PMI,PRO,PTO Zpracování časových řad pomocí konvolučních sítí D. Novák 12.02.2019
PTO Demonstrátor systému pro koordinaci robotů v automatizovaném skladu M. Kulich 11.02.2019
PTO Rolling shutter benchmark Z. Kúkelová 11.02.2019
PTO Systém pro autonomní lokalizaci a hašení požárů ve vysokých budovách dronem M. Saska 09.02.2019
PTO Advanced classification of eddy current metal detector signals J. Svatoš, 08.02.2019
PTO Design and realisation of a system for autonomous control of unmanned aerial vehicles (drones) M. Saska 08.02.2019
PTO Diagnosis of PROFINET networks with respect to Industry 4.0 P. Burget, 08.02.2019
PTO F1/10 Autonomous Racing J. Matějka, 08.02.2019
DP,BP,SOP,PRO,PTO Focal HDEEG grid P. Jezdik, 08.02.2019
PTO Human-robot collaboration during assembly operations P. Burget, 08.02.2019
PTO Integration of multi-UAV algorithms into the system designed for the MBZIRC 2020 competition M. Saska 08.02.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Maintenance and enhancement of application for biosignal viewing P. Jezdik, 08.02.2019
PTO Návrh a realizace robota ze stavebnice LEGO Mindstorms hrajícího šachy pro propagační účely fakulty M. Hlinovský, 08.02.2019
PTO Parallel task subjective testing J. Holub, 08.02.2019
DP,BP,SOP,PRO,PTO Realizace fyzickeho modelu mozkove tkane pro epileptochirurgii P. Jezdik, 08.02.2019
PTO System for management of tasks at industrial 3D printer P. Burget, 08.02.2019
PTO Návrh a realizace robota pro účast v soutěžích na Robotickém dni 2019 pořádaném MFF UK M. Hlinovský, 07.02.2019
PTO Návrh a realizace robota „Ball-riding robot“ pro propagační účely fakulty M. Hlinovský, 07.02.2019
DP,BP 3D Face recognition V. Franc 04.02.2019
DP,BP,PMI,PRO,PTO Automatický domácí hlídač / dohled P. Novák 04.02.2019
DP,BP,PMI,PRO,PTO Základní pohybová diagnostika / rehabilitace P. Novák 04.02.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fault-tolerant stochastic nonlinear model predictive posittion control for Drones T. Nascimento, Pereira do, 24.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Perception Driven Multi-drone Formation Control T. Nascimento, Pereira do, 24.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Analýza průchodnosti ligandů v proteinech V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Geometrická modifikace tunelů v proteinových strukturách V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Modifikace 3D triangulovaných modelů V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 2D objektů s využitím aproximačních řešení V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 3D objektů s využitím aproximačních řešení V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 3D objektů s využitím jejich skeletonu V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 3D objektů v komplexním prostředí V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Segmentace 3D modelů pro plánování pohybu V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI Testování průchodnosti v proteinových strukturách V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,PTO Analýza programu s využitím sybolického vykonávání P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI,PRO Autonomní dron Tello P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI Convolutional Neural Networks for Loop Closure Detection in Visual SLAM Systems L. Gomez, M. Kulich 22.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu autonomních helikoptér v prostředí s překážkami R. Pěnička 22.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu bezpilotních prostředků v úloze autonomního sběru dat R. Pěnička 22.01.2019
DP,BP,PMI,PRO Pokrytí testovaného programu P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI,PRO Skupina autonomních dronů Tello P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Lokalizační systém pro mobilní robot využívající soustavu statických kamer J. Chudoba, 12.11.2018
DP,BP,PMI Navigace pozemního robotu v nerovném terénu J. Chudoba, 12.11.2018
DP,BP,PMI,PRO Formation control of mobile robots B. Alikoc, M. Kulich 12.10.2018
DP,BP Human Face Synthesis V. Franc 12.10.2018
DP,BP,PMI,PRO ARM32, senzory (NFC, pohyb, ...), komunikace (BlueTooth, WiFi, LAN, LCD), sběrnice P. Novák 01.10.2018
DP,BP,PMI Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry J. Chudoba, 20.09.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fúze dat z kamery a 3D laserového dálkoměru pro navigaci mobilních robotů J. Chudoba, 20.09.2018
DP,BP,PMI Mapování prostoru helikoptérou J. Chudoba, 20.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Sledování pohyblivých objektů robotickou helikoptérou J. Chudoba, 20.09.2018
BP,PMI,PRO Návrh ochranného krytu bezpilotní helikoptéry a jeho ověření v reálných letových podmínkách M. Saska 17.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu skupiny helikoptér v úloze autonomní konstrukce M. Saska 17.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Systém pro autonomní přistávání bezpilotních helikoptér na pohybujícím se objektu (lodi, autě) M. Saska 17.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Deep neural networks for object detection in Google StreetView M. Reinštein 13.09.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Exploiting the artificial skin on a Nao humanoid robot in social Human-Robot Interaction H. Lehmann, M. Hoffmann 03.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Experimenty s mobilními roboty v reálném prostředí M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,PRO Hledání zdrojů radiace M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Metaheuristiky pro plánovací úlohy M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pro systém MoleMOD M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Simulační prostředí pro systém MoleMOD M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,PRO Human Localization in a Robotized Warehouse G. Écorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,PRO Localization of a passive mobile carrier G. Écorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,PRO Platooning with Low-Cost Sensors G. Ecorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,PRO Random Bin Picking G. Écorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fast image registration using linear programming and sparse sampling 29.05.2018
High dimensional image similarity criteria for image registration 29.05.2018
DP,BP,PRO 3D reconstruction of historic buildings interiors from a structured light camera 28.05.2018
DP,PMI,SOP Functional MRI of hypercapnia data J. Kybic 28.05.2018
BP,PMI,SOP,PRO Nástroj na testovanie algoritmov na kalibráciu a určovanie geometrie kamier Z. Kúkelová 27.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Rolling shutter benchmark Z. Kúkelová 27.05.2018
DP,BP,PMI,SOP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma in CT of femurs J. Hering 23.05.2018
BP,PMI,SOP Hluboké učení pro klasifikaci histopatologických dat J. Hering 23.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Řešení motorických úloh pomocí jazykových instrukcí K. Štěpánová 21.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Robotické sestavovaní/třídění objektů na základě imitačního učení K. Štěpánová 21.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Tvorba motorických primitiv pro ovládání robotického ramena KUKA K. Štěpánová 21.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Automatická kalibrace pomocí “sebedotyku” a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru M. Hoffmann 18.05.2018
DP,PMI Fully Actuated UAVs and their Outdoor Applications N. Staub 18.05.2018
BP,PMI,SOP Prototype of Outdoor Fully Actuated UAV N. Staub 18.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží M. Hoffmann, K. Zimmermann 18.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Sensor Fusion for Fully Actuated Outdoor UAVs N. Staub 18.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Web Graph Service - online graph exploration tool M. Genyk-Berezovskyj 18.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Super-resolution for satellite imagery using generative adversial networks M. Reinštein 14.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Popis vizuálních scén pomocí přirozeného jazyka - implementace do robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba chatbota pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba jazykového modulu pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba motorických primitiv pro humanoidního robota Pepper M. Vavrecka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba vizuálního modulu pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,PMI,SOP,PRO Robotické třídění objektu na základě jazykové instrukce M. Vavrečka, 26.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba modulů pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 26.04.2018
DP,BP,SOP,PRO Tvorba simulovaného prostředi pro strojové učení intuitivní fyziky M. Vavrečka, 26.04.2018
DP,BP,PMI,PRO Navigace mobilního robotu podle 3D kamery J. Chudoba, 06.04.2018
BP Simulátor pozemního robotu v obecném terénu J. Chudoba, 06.04.2018
DP,BP Semantic Criteria API M. Ledvinka, P. Křemen 03.04.2018
DP,BP Semantic Object Query Language (SOQL) M. Ledvinka, P. Křemen 03.04.2018
PTO Cyber-Physical Hydronic Heating Platform J. Dostál, 27.02.2018
PTO Vývoj a testování plánovacích algoritmů pro projekt SafeLog M. Kulich, 23.02.2018
PTO Antikolizní systém bezpilotního prostředku J. Roháč, 19.02.2018
PTO Cost-effective navigation system for UAV J. Roháč, 19.02.2018
DP,BP,PMI,PRO Deep neural networks for image classification and segmentation M. Reinštein 19.02.2018
PTO Local Ethernet Network for Integrated Avionics M. Šipoš, 19.02.2018
PTO Návrh avioniky malého bezpilotního prostředku pro “indoor” aplikace J. Roháč, 19.02.2018
DP,PMI,SOP,PRO X-StUAV M. Šipoš, 19.02.2018
PTO Deep Learning Based Approach for Solving Production Scheduling Problems P. Šůcha, 13.02.2018
PTO Energy Optimization of Robotic Cells P. Šůcha, 13.02.2018
PTO Web-based tool for formalizing and querying medical reports M. Blaško 11.02.2018
PTO LEGO MINDSTORMS portrayer robot M. Hlinovský, 10.02.2018
PTO LEGO MINDSTORMS rubik's cube solver M. Hlinovský, 10.02.2018
PTO Real-time estimation of motion states for trams Z. Hurák, 10.02.2018
DP,BP,PTO Automated Face Swaping V. Franc 09.02.2018
PTO Design and construction of a helicopter with sensors for indoor flying M. Saska 09.02.2018
PTO High-accuracy motion control with PMSM motors Z. Hurák, 09.02.2018
DP,PTO Learning CNNs from Weakly annotated facial images V. Franc 09.02.2018
PTO Morphing wing with Macro Fiber Composite (MFC) actuator F. Svoboda, 08.02.2018
PTO Collaborative robot as a caricaturist P. Burget, 07.02.2018
PTO Acoustic Signal Detection and Processing J. Svatoš, 05.02.2018
PTO Acoustic Signal Detection System J. Svatoš, 05.02.2018
PTO Calibration Platform for Navigation Systems M. Šipoš, 05.02.2018
PTO Distributed robotic cell P. Burget, 05.02.2018
PTO Eddy Current Metal Detection J. Svatoš, 05.02.2018
PTO Identification, estimation and control design for eForce formula M. Gurtner, 02.02.2018
PTO International F1/10 Autonomous Racing Competition J. Matějka, 02.02.2018
PTO Platform for distributed temperature control along a slender metal rod S. Knotek, 02.02.2018
PTO Automatic generation of finite automata from production line models P. Burget, 01.02.2018
PTO Stabilized coil system for magnetic measurements / calibrations J. Michal, 10.01.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Analýza spánku z HD aktigrafického záznamu E. Bakštein 16.10.2017
DP,BP Analýza velkých dat - spánkové záznamy z aplikace Sleep as Android J. Anýž, E. Bakštein 16.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Predikce relapsu u schizofrenie a bipolární afektivní poruchy E. Bakštein 16.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO 3D detekce objektů pro autonomní řízení K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,PRO Action recognition in long videos K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Autonomní řízení robotu na nestrukturovaném terénu K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Deep learning for dense reconstruction from sparse depth measurements and RGB images K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,PRO Gaits for uneven terrain for a hexapod walking platform G. Écorchard, 03.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Lokalizace robotu systému MoleMod K. Košnar, 01.09.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Navigace robotu systému MoleMod K. Košnar, 01.09.2017
PTO Robotické soutěže mobilních robotů K. Košnar, 01.09.2017
DP,PMI,SOP,PRO Plánování bezkolizních trajektorií pro mnoho robotů M. Kulich, 25.05.2017
DP,BP,PMI,PRO Realistický simulátor 3D senzoru typu MS Kinect M. Kulich, 25.05.2017
DP,BP,PTO Events Extraction from Text J. Sedivy, 22.02.2017
DP,BP,PTO Intelligent conversational bot J. Sedivy, 22.02.2017
PTO MoleMOD - modulární robotický systém pro stavebnictví a architekturu M. Kulich, 22.02.2017
PTO Scale RC car platform for active vehicle dynamics solutions validation and verification M. Hromčík, 22.02.2017
DP,BP,PTO Sentence pair similarity. J. Sedivy, 22.02.2017
DP,BP,PTO Sentence pair similarity. J. Sedivy, 22.02.2017
PTO Small non-traditional UAV project M. Hromčík, 22.02.2017
PTO TRRT-path method for cooperative surveillance by group of UAVs M. Saska 22.02.2017
PTO 50 Hz harmonic FPGA based generator with phase-locked loop R. Sedláček, 20.02.2017
PTO Advanced Flight Instrument System for UL39 P. Pačes, 20.02.2017
PTO Distribuovaný sběr dat a ovládání malé vodárny . Knotek, 20.02.2017
PTO Implementation of synchronous detection algorithm in VHDL R. Sedláček, 20.02.2017
PTO Robotický bar P. Burget, 20.02.2017
PTO VHDL design of the impulse generator R. Sedláček, 20.02.2017
PTO Amazon Echo conversational application J. Sedivy, 15.02.2017
DP,BP,PTO Automatic email reply generation J. Sedivy, 15.02.2017
DP,BP,PTO Automatic email reply generation J. Sedivy, 15.02.2017
PTO Security-hardening of a Linux-based device M. Sojka, 15.02.2017
PTO IVQ výpočetní deska J. Kubeš, 13.02.2017
PTO Acoustic levitation T. Michálek, 12.02.2017
PTO Humanoid robot autonomous body exploration M. Hoffmann, Z. Straka 10.02.2017
PTO Intelligent two-channel DC power supply (PSU) J. Tomlain, 10.02.2017
PTO Elektronická LEGO EV3 kytara M. Hlinovský, 09.02.2017
PTO Self-balancing stick M. Gurtner, 09.02.2017
PTO System for capacity measurements of aircraft fire sensor M. Šipoš, 09.02.2017
PTO Experimental platform for distributed temperature control along a slender metal rod . Knotek, 08.02.2017
DP,BP,PMI Analýza spánkových stavů V. Gerla, V. Křemen 01.02.2017
DP,BP,PMI Anotátor dlouhodobých PSG záznamů V. Gerla, V. Křemen 01.02.2017
BP,PMI Automatic sleep EEG patterns detection E. Saifutdinova, V. Gerla 01.02.2017
DP,BP,PMI IP lůžko. Sensorika a zpracování dat přímo na lůžku L. Lhotská, J. Doležal 01.02.2017
DP,BP,PMI Kritické polohy při Tetrax stabilometrii u pacientů s opěrkovým syndromem (whiplash injury) I. Milerská, L. Lhotská 01.02.2017
DP,PMI Mobile technologies for health care L. Lhotská, M. Burša 01.02.2017
DP,BP,PMI Pokročilé metody vizualizace EEG signálu V. Gerla, V. Křemen 01.02.2017
PTO Software development for short-term prediction of solar irradiance P. Mlejnek, 01.02.2017
DP,BP,PMI Vestibularní profil pomocí Tetrax stabilometrie u pacientů s náhlou nedoslýchavostí I. Milerská, L. Lhotská 01.02.2017
DP,BP,PRO,PTO Výměna elektronických zdravotních záznamů (EHCR) L. Lhotská, 01.02.2017
PTO Autonomous 3D printing farm J. Zemánek, 31.01.2017
PTO LEGO Segway dancing group J. Zemánek, 31.01.2017
PTO Design of robotic cells in a digital environment P. Šůcha, 30.01.2017
PTO Predictive production scheduling using digital models P. Šůcha, 30.01.2017
PTO Tasks for Laboratories of industrial electronics and sensors based on STM32 V. Petrucha, 30.01.2017
PTO Sensor system for movement analysis of an industrial robot P. Burget, 27.01.2017
PTO Siemens Embedded Academy P. Burget, 27.01.2017
DP,BP,PMI,PRO Rádio-optický sensor vzdálenosti a směru L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Sledování operátora mobilním robotem v reálném prostředí a jeho řízení L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Tvorba 3D mapy pro bezkolizní průlet UAV L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Udržování formací pozemních robotů a mobilních zařízení L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Vizuální navigace autonomního mobilního robotu v outdooru (UGV) s užitím přirozených znaků prostředí L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Využití znalosti modelu prostředí pro řízení chůze robotu L. Přeučil, 03.10.2016
DP Interpretace Lidarových dat v automotive aplikacích J. Olšina,, T. Svoboda 22.07.2016
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu formace bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí V. Spurný 06.05.2016
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu skupiny bezpilotních letounů v úlohách robotického dohledu V. Spurný 06.05.2016
DP Path prediction for driving assistance systems based on machine learning. J. Mareš, K. Zimmermann 21.04.2016
DP,BP Algorithm to generate operations in many-valued logic M. Petrík, 04.03.2016
DP,BP Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice M. Petrík, 04.03.2016
PTO VTOL UAV prostředek M. Hromčík, 24.02.2016
DP,BP,SOP,PRO,PTO Analýza termografických dat z přímé intra-operační stimulace mozkové tkáně P. Ježdík, 22.02.2016
DP,BP,SOP,PRO,PTO Analýza vlivu kaskádního zapojení zesilovačů pro HDEEG na výsledky automatických analýz záznamů. P. Ježdík, 22.02.2016
PTO Automatic air hockey J. Zemánek, 22.02.2016
PTO Control system for the lubricating tram J. Zemánek, 22.02.2016
PTO Lightpainting with a robotic arm J. Zemánek, 22.02.2016
PTO Modelling and control of the vacuum rotary kiln J. Zemánek, 22.02.2016
DP,BP,SOP,PRO,PTO Návrh a realizace mikro-elektrodového implantátu pro snímání mikro-EEG P. Ježdík, 22.02.2016
PTO Sentence similarity J. Šedivý 22.02.2016
PTO Drone (UAV/RPAS) global monitoring system P. Pačes, 21.02.2016
PTO Bezdrátové měření teploty a vlhkosti J. Kučera, 19.02.2016
PTO Design of MPC Controller using OnRAMP Design Suite O. Šantin, 19.02.2016
PTO Facial Landmark Annotation Tool J. Čech 19.02.2016
PTO Self-driving model car M. Sojka, 19.02.2016
PTO Household Intelligent Assistant J. Šedivý 18.02.2016
PTO Improvement of an existing testbed for distributed control - slotcar platoon. I. Herman, 18.02.2016
PTO Programmer's Voice Assistant J. Šedivý 18.02.2016
PTO Vytvoření dynamických webových stránek pro fakultní korespondenční seminář K. Štěpánová 18.02.2016
Calibration Platform for Navigation Systems 17.02.2016
PTO Demonstrace diagnostiky komunikace Profinet P. Burget, 17.02.2016
PTO Emotional detector model for text and/or speech J. Holub, 17.02.2016
PTO Subjective testing of speech quality/intelligibility with parallel task J. Holub, 17.02.2016
PTO 3D Human Body Motion Capture System P. Pačes, 16.02.2016
PTO 3D printed UAV platform M. Hromčík, 15.02.2016
PTO Control of Smart Microgrid Systems J. Zábojník, 12.02.2016
BP Sketch to image search tablet front-end O. Chum 04.01.2016
DP,BP,PMI,PRO Object Manipulation with an Arm Mounted on a Mobile Platform G. Ecorchard, 06.10.2015
DP Aktivní clona proti oslnění T. Svoboda 01.10.2015
PMI,PRO Vývoj fotografické aplikace klient-server pro chytrý telefon R. Sejkot, R. Šára 01.10.2015
DP,BP,PMI,PRO Autoscaling v Cloud Foundry / cloud, web. prog. 26.03.2015
DP,BP,PMI,PRO Autoscaling v Cloud Foundry / cloud, web. prog. T. Vondra 26.03.2015
DP,PMI Performance modeling over machine learning algorithms T. Vondra 26.03.2015
PTO Detekce únavy a mikrospánku P. Spurný, L. Lhotská 01.03.2015
PTO Simplified Fast SCR Reaction Model with Ammonia Observer and MPC Control O. Šantin, 25.02.2015
PTO       24.02.2015
PTO Raspberry Pi slot car platform D. Martinec, 19.02.2015
PTO Online segmentation from patient monitors at intensive care unit F. Ježek 17.02.2015
PTO Cheap device for production of prototypes of printed circuit boards and MEMS J. Zemánek, 16.02.2015
PTO Extension of the experimental platform for magnetic manipulation Magman J. Zemánek, 16.02.2015
PTO HeadUp Systém (EPSON Glasses - Moverino) P. Pačes, 16.02.2015
PTO Magnetometer with Automatic Distortion Compensation for Indoor Navigation P. Pačes, 16.02.2015
PTO Robotic balls Sphero for education and presentations J. Zemánek, 16.02.2015
PTO SyRoTek - Systém pro robotickou televýuku M. Kulich 16.02.2015
PTO Systém pro měření sil v řízení letadla P. Pačes, 16.02.2015
PTO Implementace algoritmů pro analýzu obrazu pomocí knihovny OpenCV M. Blaško 15.02.2015
PTO Mobilní rozhraní pro plánovač projektů Plantac M. Blaško 15.02.2015
PTO Improvements of the Models in LabLink P. Burget, 13.02.2015
PTO Analogue Optimization Circuits P. Otta, 10.02.2015
PTO Variable depth search for nurse rostering P. Šůcha, 10.02.2015
PTO Zadání týmového projektu Kalibraci aerometrických přístrojů a systémů K. Draxler, 10.02.2015
PTO Broken glass detector J. Šedivý 09.02.2015
PTO Programové vybavení pro kontrolu namáhání teploměrných jímek J. Holub, 09.02.2015
PTO Řešení vzorových projektů s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M pro akci „Cortex Challenge" J. Fischer, 09.02.2015
PTO Smartphone gate. J. Šedivý 09.02.2015
PTO Visual editor of HTML5 forms and web user interface J. Kufner 07.02.2015
PTO Hexacopter motion and control system J. Roháč, 06.02.2015
PTO Circulation pump test-bench development J. Dostál, 05.02.2015
DP Nasazení multi-agentního rozvrhovacího nástroje do cloud platformy P. Vrba, 05.02.2015
Nasazení multi-agentního systému na průmyslový řídicí automat TECO P. Vrba, 05.02.2015
DP,BP Nástroj pro zpracování událostí ve výrobním systému P. Vrba, 05.02.2015
PTO Development of a water rocket J. Roháč, 04.02.2015
PTO Human body motion capture system J. Roháč, 04.02.2015
PTO Pump control electronics development J. Dostál, 03.02.2015
DP,PMI,PRO Návrh a realizace stereoskopického zařízení pro podporu testování asistenčních systémů vozidel J. Zahradník, R. Šára 12.12.2014
DP,BP Framework for AI System Output Evaluation by Humans P. Baudiš, J. Šedivý 18.11.2014
DP Numerical Entity Extraction from Text P. Baudiš, J. Šedivý 18.11.2014
BP Smart Web Interface for Question Answering System P. Baudiš, J. Šedivý 18.11.2014
DP Implementation of ADAS feature fusion in OpenCL and performance comparison on different platforms J. Šváb, T. Svoboda 31.10.2014
DP Implementation of RPC solution for running of arbitrary SW module on embedded HW J. Šváb, T. Svoboda 31.10.2014
BP,PRO Plánování úloh v cloudu / Ruby prog. T. Vondra 04.06.2014
DP,PMI Škálování clusteru Hadoop v cloudu / správa NoSQL, programování T. Vondra 04.06.2014
DP,BP,PMI,PRO Tvorba webu, mob.aplikace nebo streamingu pro neziskovou TV / web prog., mob.prog., video T. Vondra 04.06.2014
DP,BP,PMI,PRO Vizualizace monitoringu infrastruktury v OpenStacku / cloud, web. programování T. Vondra 04.06.2014
DP,BP Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujících se map M. Matěj, M. Vavrečka 27.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Gaze direction estimation J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Lip activity detector J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Lip reading J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Monocular body height measurement J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Range camera - stereo fusion J. Čech 13.05.2014
PTO Analýza CAN a vývoj pomocných CAN systémů do projektu elektrické formule V. Hlinovský, 19.02.2014
PTO 3D Terrain, Obstacles and Map Support Files Generator for Usage in an EFIS Navigation Display P. Pačes, 18.02.2014
PTO Rozšíření funkcionalit systému SyRoTek M. Kulich 18.02.2014
PTO Advanced tools for Electronic Delivery Book (EDB) M. Huptych 16.02.2014
PTO 3D face morphable model J. Čech 14.02.2014
PTO Formace bezpilotích a pozemních robotů helikoptér v simulátoru V-REP M. Saska 14.02.2014
PTO Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou M. Saska 14.02.2014
PTO Control of Diesel Particulate Filter (DPF) O. Šantin, 11.02.2014
PTO Langerhans islet counting from microscopy images J. Švihlík 11.02.2014
PTO Měření vlastností nf generátorů J. Kučera, 11.02.2014
PTO Profinet Topology Visualisation and Modelling P. Burget, 10.02.2014
BP Algoritmy počítačové grafiky pro počítačové vidění O. Chum 23.01.2014
DP,BP Blackbox model of energy consumption and perceived comfort in heating of building M. Macaš 22.11.2013
DP,BP Blackbox model spotřeby plynu a vnímaného komfortu při vytápění budovy M. Macaš 22.11.2013
PRO Pokročilá analýza EEG pomocí pravděpodobnostní lokalizace zdrojů M. Vavrečka 08.10.2013
DP,BP Cybersport Ranker J. Šedivý 27.09.2013
DP,BP IndexedDB Designer J. Šedivý 27.09.2013
DP,BP Rozšíření prohlížečů Chrome a Firefox J. Šedivý 27.09.2013
DP Automotive Lighting 23.09.2013
DP,BP Cheating Detection in Online Games O. Pluskal 23.09.2013
DP,PRO Multimodal digital pathology J. Matas 14.07.2013
DP,BP,PMI Vizualizace výrobních plánů zachycených v ontologii P. Vrba 08.07.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Decentralizované prohledávání neznámého prostoru M. Kulich 28.06.2013
BP,PMI,SOP,PRO Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek M. Kulich 28.06.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Generování hladké cesty pro autonomní vozidlo M. Kulich 28.06.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Prohledávání neznámého prostoru ve 3D M. Kulich 28.06.2013
DP,BP Tvorba kogniivních modulů pro humanoidního robota Bioloid M. Vavrečka 25.06.2013
DP,PMI Škálování clusteru Hadoop v cloudu / správa NoSQL, programování 17.06.2013
DP,BP Tvorba modelu těla pomocí samoorganizujících se map v humanoidním robotu iCub M. Hoffmann, M. Vavrečka 17.06.2013
BP,PMI,PRO Formace mobilních robotů v úloze autonomního odklízení sněhu z letištních drah M. Saska 11.06.2013
PMI,SOP,PRO Pilot teleoperované čtyř-vrtulové helikoptéry: operátor více-robotických experimentů M. Saska 11.06.2013
DP,BP,PMI,PRO Řízení a stabilizace čtyř-rotorové helikoptér v úloze autonomního přistávání M. Saska 11.06.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Multimodal recognition of objects and victims T. Svoboda 04.04.2013
DP,PMI Advanced signal processing for health care (CTG) L. Lhotská, V. Chudáček 03.04.2013
DP,PMI Advanced signal processing for health care (PPG) L. Lhotská, J. Kužílek 03.04.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Turing's Imitation Game - Transcript Analysis K. Warwick 03.04.2013
DP,BP Nástroj pro porovnání dat v podobných souborech SW nástrojů používaných v průmyslové automatizaci P. Vrba 02.04.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Visual odometry (SLAM) from omnidirectional camera T. Svoboda 29.03.2013
DP Restartování, nebo meta-optimalizace? 07.02.2013
DP,BP,PMI Detekce a analýza hluku v místnosti L. Lhotská, J. Kužílek 28.01.2013
DP,BP,PMI Ovládání místnosti gesty – integrace MS-Kinect nebo Asus-Xtion se systémem Foxtrot D. Novák, J. Doležal 28.01.2013
PMI,SOP WEB server lůžka pro asistovanou osobu L. Lhotská, J. Doležal 28.01.2013
DP Kloubní vzorce v EMG obraze V. Křemen 03.12.2012
DP,BP,PMI 3D vizualizace v multi-agentních systémech P. Kadera 20.11.2012
DP,BP,PMI Konfigurační nástroj pro multi-agentní simulátor elektrické rozvodné sítě P. Kadera 20.11.2012
DP,BP,PMI Multi-agentní systém pro simulaci energeticky autonomních komunit P. Vrba 20.11.2012
DP,BP,PMI Rozhraní pro komunikaci mezi multi-agentním systémem a sensory/akčními členy mechatronického systému P. Vrba 20.11.2012
BP Návrh a implementace grafického rozhraní pro rozpoznávání vývojových diagramů M. Bresler 14.11.2012
DP,BP,PMI Smart Grid: Intelligent Scheduling of Hybrid and Electric Vehicles Storage Capacity M. Macaš 30.10.2012
PMT Automated processing of eye-movement signals 27.10.2012
DP,BP,PMI Automated processing of eye-movement signals M. Macaš 27.10.2012
PMI Smart Grid datasets: Survey M. Macaš 27.10.2012
DP,BP Smart Grid: Computer Analysis of Electricity Distribution Data M. Macaš 27.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Analýza síňových elektrogramů. V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Analýza svalových signálů EMG. V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Biofeedback svalové aktivity. V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Klasifikace složitosti síňových elektrogramů. V. Křemen 04.10.2012
BP,PMI,PRO Webová aplikace pro analýzu intrakardiálních signálů V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI Art Gallery Problem J. Faigl 02.10.2012
BP,PMI Rychlá vizualizace senzorických dat J. Faigl 02.10.2012
DP,BP,PMI Self-Organizing Map (SOM) - paralelní implementace J. Faigl 02.10.2012
DP,BP,PMI Úloha pokrývání polygonů J. Faigl 02.10.2012
DP,BP,PMI Algoritmy pro analýzu HRV J. Kužílek 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Aplikace pro analýzu intrakardiálních signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Automatický popis stupně frakcionace intrakardiálních signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Klasifikátory intrakardiálních signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Měření high density EMG signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI Rekurentní neuronové sítě pro zpracování biosignálů M. Macaš 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Snímání EMG signálů a využití lineárních elektrodových polí V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Koordinace a stabilizace pohybu robotů ve formaci M. Saska 25.06.2012
DP,BP,PMI,PRO Plánování a řízení robotu imitujicího robotický roj M. Saska 25.06.2012
DP,BP,PMI,PRO Řízení autonomních helikoptér pro potřeby robotického roje M. Saska 25.06.2012
DP,BP Aplikace pro učení se libovolnému jazyku pomocí obrázkové databáze 31.05.2012
DP,BP Detekce specifických korelátů v EEG během spánku i vigility V. Gerla, L. Lhotská 13.05.2012
DP,BP,PMI,SOP,PRO Robotická platforma pro realizaci rojů inspirovaných přírodou M. Saska 14.02.2012
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu formace M. Saska 13.02.2012
BP,PMI Kognitivní modelování v simulačním software Emergent K. Štěpánová, M. Vavrečka 11.11.2011
DP,BP Tvorba úloh pro psychologické měření v součinosti s EEG měřením K. Štěpánová, M. Vavrečka 11.11.2011
DP,BP,PMI,PRO Analýza chování neuronové sítě umělých bytostí P. Nahodil, J. Vítků 08.11.2011
DP,BP,PMI,PRO Evoluce společenství autonomních agentů P. Nahodil, J. Vítků 08.11.2011
DP,BP,PMI,PRO Porovnání a evaluace současných typů levných 3D senzorů (MS Kinect, Asus Xtion) J. Hrdlička, J. Wild 17.10.2011
DP,BP,PMI,PRO Synchronizace více 3D senzorů (MS Kinect) pro real-time modelování lidského těla J. Hrdlička, J. Wild 17.10.2011
DP,BP,PMI,PRO Využití 3D senzorů (MS Kinect) pro rehabilitační aplikace v prostředí .NET J. Hrdlička, J. Wild 17.10.2011
DP,BP,PMI,PRO Vývoj multiplatformní knihovny pro přístup k API 3D senzoru (MS Kinect) J. Wild, J. Hrdlička 17.10.2011
PMI Formulace zátěžového testu a grafická interpretace výsledku V. Eck 05.09.2011
PMI Grafické zobrazení měřených dat a jejich geometrická aproximace V. Eck 05.09.2011
BP Grafika v Matlab -Simulinku V. Eck 05.09.2011
BP Hudební vyjádření obrazu a obrazové vyjádření hudby V. Eck 05.09.2011
PMT Interaktivní systém pro presentaci modelů V. Eck 05.09.2011
PMI Modelování operátora při psychické a fyzické zátěži V. Eck 05.09.2011
BP Modelování v Matlab -Simulinku V. Eck 05.09.2011
DP Multimediální modelování a simulace biosystémů a bioprocesů V. Eck 05.09.2011
BP Návrh prstokladu počítačem V. Eck 05.09.2011
BP Notový záznam a genetická informace V. Eck 05.09.2011
PMI Operátor v Matlabu V. Eck 05.09.2011
BP Vztahy mezi tepem a systolickým a diastolickým krevním tlakem V. Eck 05.09.2011
DP,BP Určení významu víceznačných slov pomocí vizuální informace M. Vavrečka 27.07.2011
DP NoSQL databases J. Šedivý 01.07.2011
DP,PMI WEB client J. Šedivý 24.06.2011
DP,PMI Android aplikace J. Šedivý 23.06.2011
DP Datové struktury pro Cloud Computing J. Šedivý 23.06.2011
DP,SOP Hybrid Cloud J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI iPad aplikace J. Šedivý 23.06.2011
DP JavaScript tester J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI Malware Behavior Classification J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI Mobilní aplikace v HTML 5 J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI Návrh REST sérvrové části J. Šedivý 23.06.2011
DP,BP,PMI,PRO Agentní technologie pro inteligentní multi-modální dopravní systémy 07.06.2011
DP,BP Characterisation of ber and vessel elements in pulp suspension images J. Matas 19.05.2011
DP,BP,PMI,PRO Lokalizace helikoptéry pomocí fůze senzorických dat 18.05.2011
DP,BP,PMI,PRO Lokalizace helikoptéry pomocí fůze senzorických dat 18.05.2011
DP,BP,PMI,SOP,PRO pagemove plugin pro dokuwiki T. Svoboda, J. Kreps 18.05.2011
DP,BP,PMI,PRO Použití chytrých telefonů pro inteligentní sdílení dopravních prostředků v reálném čase M. Jakob, O. Vaněk 30.03.2011
PTO Interaktivní hra modelující pirátství a protipirátské aktivity v Indickém oceánu B. Bošanský, 10.02.2011
DP,BP,PMI Rozpoznávání emocí ze signálů EEG pomocí skrytých Markovských modelů M. Macaš 09.02.2011
PTO Aktivní navigace a její vliv na EEG signál M. Vavrečka 01.02.2011
PTO Modelování reprezentace prostorových vztahů M. Vavrečka 01.02.2011
PTO Projekt EEGLab M. Vavrečka 01.02.2011
DP Development of Signal Compatibility Tool M. Šmíd 10.01.2011
DP,BP Databázová struktura pro ukládání biomedicínských dat M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
PMT Distributed computing in Java (PMT) M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
DP,BP,PMI Fraktální metody analýzy M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
DP,BP,PMI Vizualizace metody ACO-DTree M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vizualizace EEG dat M. Vavrečka 18.11.2010
DP,BP High Performance Computing - Supercomputing with Tesla GPUs J. Šedivý 15.11.2010
DP Crop invariant frames I. Váňová, R. Šára 10.11.2010
DP Detekce manuálně rozmazaných hran S. Saic, R. Šára 10.11.2010
DP Detekce nekonzistentnosti v CFA S. Saic, R. Šára 10.11.2010
DP Intelligent algorithms for image viewers M. Šorel, R. Šára 10.11.2010
DP Removing lens flare from digital photographs II M. Šorel, R. Šára 10.11.2010
DP Segmentace (bio)medicínských 3D dat M. Šorel, R. Šára 10.11.2010
DP Softwarová aplikace pro FRET analýzu F. Šroubek, R. Šára 10.11.2010
DP Zpracování obrazu pro bioinformatiku J. Schier, R. Šára 10.11.2010
DP Detecting Double MPEG S. Saic, R. Šára 03.11.2010
DP Detecting Double MPEG S. Saic, 03.11.2010
DP,BP,PMI Detekce arytmií v EKG s využitím ICA a EMD M. Huptych, J. Kužílek 27.10.2010
DP,BP,PMI,SOP Analýza stávajících statistických dat emailů J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI Android helpdesk J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI Archivace emailů J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI Customer Relation System as SaaS J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI,SOP,PRO PTZ virtuální kamera z všesměrového obrazu T. Svoboda 15.10.2010
DP,BP,PMI,PRO Mobilní telefon jako dálkoměr-hloubkoměr-pravítko Z. Míkovec, J. Matas 10.10.2010
DP,BP,PMI Modelování a sledování identity s pomocí detektoru obličejů ve videu J. Matas 10.10.2010
DP,PMI Sekvenční rozhodování v počítačovém vidění J. Matas 10.10.2010
DP,BP,PMI On-line interaktivní hra "Adenský záliv" M. Jakob 05.10.2010
DP,BP,PMI,PRO Využití agentních technik pro boj s námořním pirátstvím M. Jakob, O. Vaněk 05.10.2010
DP,BP,PMI,SOP,PRO CTG prohlížeč pro mobilní platformu (Android) V. Chudáček, M. Huptych 16.09.2010
DP,BP,PMI,SOP Detekce makro T-wave alternans (macro-TWA) V. Chudáček 16.09.2010
DP,BP,PMI Klasifikace kardiotokografických dat při porodu V. Chudáček 16.09.2010
DP,BP,PMI,PRO Agentní simulace (velko)města M. Jakob 13.09.2010
DP,BP,PMI,PRO Mobilní aplikace pro inteligentní podporu mobility na platformě Android M. Jakob 10.09.2010
BP Distribuovaný výpočet SOM map M. Vavrečka 17.05.2010
PTO 3D rekonstrukce Prahy z Google Street View 12.02.2010
PTO Distribuce 3D fyzikálního simulatoru JBullet P. Novak, 12.02.2010
PTO Informační systém pro multizdrojové financování Z. Kouba 12.02.2010
BP Rychlá 2D konvoluce, v Matlabu, modul do souboru příkladů V. Hlaváč 11.02.2010
PTO Geolokalizace v síťové bezpečnosti 10.02.2010
PTO Vizualizace dat o námořním provozu na platformě NASA WorldWind 09.02.2010
DP Automatická eliminace EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování L. Lhotská 05.02.2010
BP,PMI Bezpečná komunikace ve zdravotnictví D. Steiner, L. Lhotská 05.02.2010
DP,BP,PMI Databáze průběhů EKG L. Lhotská 05.02.2010
BP EEG artifacts removal by using adaptive filtering V. Radisavljevič Djordjevič, L. Lhotská 05.02.2010
PTO Implementace korektniho zobrazovani zemskeho povrchu (plasticka krajina) pro system AgentFly 05.02.2010
PTO Rozšíření algoritmu POEMS a demonstrace jeho použití J. Kubalík 02.02.2010
PTO Analýza dat genové exprese u nemocných s polycytemií vera 01.02.2010
DP,BP,PMI Ordinální asociační pravidla - efektivní implementace metody 01.02.2010
DP,BP,PMI,SOP Chytré prohledávání videoobsahu - Smart Videobrowsing and Search T. Svoboda 12.12.2009
DP,BP,PMI,SOP Learnable predictors for detection and tracking in images and videos T. Svoboda 12.12.2009
BP,PMI,SOP,PRO Nelineární a neinteraktivní přístup ke snímkům ve videu T. Svoboda 12.12.2009
BP,PRO Aplikace přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů–metaheuristik. R. Málek, J. Lažanský 04.11.2009
BP,PMI,PRO Stavba 3D mapy prostředí neuronovými sítěmi 21.10.2009
DP Hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů 16.10.2009
DP,BP Metoda promítnutí pozici cíle na libovolnou pozici v kruhové aréně 16.10.2009
DP,BP Metoda promítnutí variabilních orientačních značek 16.10.2009
DP Moderní evoluční algoritmy pro hledání oblastí s vysokou fitness 16.10.2009
DP Moderní regresní metody při dobývání znalostí z dat 16.10.2009
DP Použití teorie kopulí v evolučních algoritmech 16.10.2009
DP Studium a srovnávání hlavních typů evolučních algoritmů 16.10.2009
DP Urychlení evolučních algoritmů pomocí neparametrické regrese 16.10.2009
DP Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů 16.10.2009
DP Urychlení evolučních algoritmů pomocí rozhodovacích stromů a jejich zobecnění 16.10.2009
DP Vizualizace dat při konstrukci regresních modelů 16.10.2009
DP Vizualizace dat při vícecestném třídění 16.10.2009
DP Vizualizace dat pro klasifikační a regresních stromy 16.10.2009
DP Využití jádrových funkcí k urychlení evolučních algoritmů 16.10.2009
DP Využití umělých neuronových sítí k urychlení evolučních algoritmů 16.10.2009
DP Evoluční kombinování klasifikátorů 15.10.2009
DP Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí genetických algoritmů 15.10.2009
DP Využití metod návrhu experimentů v genetických algoritmech 15.10.2009
DP,BP Lokalizace mobilního robotu K. Košnar 14.10.2009
DP,BP Navigace robotu využívající saturované generalizované Voroného diagramy K. Košnar 14.10.2009
DP POMDP plánování akcí mobilního robotu K. Košnar 14.10.2009
DP,BP,PMI Metody předzpracování dat pro Data mining L. Vysloužilová 05.10.2009
DP,BP,PMI Vizualizace dat jako podpora pro Data mining L. Vysloužilová 05.10.2009
DP,BP Minimalizace interindividuální variability v EEG signálu M. Vavrečka 29.09.2009
DP,BP Statistická analýza EEG příznaků M. Vavrečka 29.09.2009
DP,BP,PMI 3D uživatelské rozhraní M. Uller 23.09.2009
DP,BP,PMI Programovatelný částicový systém M. Uller 23.09.2009
DP,BP,PMI Univerzální editor stromových struktur M. Uller 23.09.2009
PMI Experimenty s Levensteinovou nepodobností V. Hlaváč 02.09.2009
BP Reprezentace barvy lidské kůže v barevném prostoru V. Hlaváč 02.09.2009
BP Vektorizace křivek, v Matlabu, modul do souboru příkladů V. Hlaváč 02.09.2009
DP,BP Systém pro selekci pří­znaků z EEG signálu M. Vavrečka 11.08.2009
DP,BP,PMI Healthy computer controller (keyboard replacement) M. Uller, P. Pudlák 10.04.2009
DP,BP,PMI Peer-to-peer backup system based on BitTorrent M. Uller, P. Pudlák 10.04.2009
DP,BP Analýza dat Českého registru dárců krvetvorných buněk D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP Grafická vizualizace medicínských dat D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP Informační systém pro HLA laboratoř D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP,BP,PMI Informační systém pro zpracování krvetvorných buněk D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP,BP Znalostní klasifikace J. Kléma 30.01.2009
DP,BP,PMI Accessible GUI M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Domain Specific Languages M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI MiniSmalltalk M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Vizualizace programovych struktur M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Vizualni programovani M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Podpora pro zpracování a zobrazení maticových dat 01.10.2008
DP,BP,PMI Schellingův model segregace a shlukování M. Macaš 25.09.2008
DP,BP Vliv emočního prožívání na EEG signál M. Vavrečka 27.08.2008
DP,PMI Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému J. Bezdicek, 04.07.2008
DP,BP EEG koreláty odlišných referenčních rámců při vnímání prostoru M. Vavrečka 24.06.2008
Využití ontologií pro inteligentní správu portfolia produktů 18.06.2008
DP,BP,PMI ECG Fitting M. Burša, L. Lhotská 06.04.2008
PMT Telemedicínské aplikace s využitím chytrých telefonů a tabletů M. Burša, L. Lhotská 04.03.2008
PMI Modely robotů a prostředí pro simulátor Stage J. Faigl 26.02.2008
DP,BP,PMI Modul ICP lokalizace mobilního robotu pro systém Player J. Faigl 26.02.2008
DP,BP MTSP - Problém více obchodních cestujících s MinMax kritériem J. Faigl 26.02.2008
DP,BP,PMI Úloha Pursuit-Evader J. Faigl 26.02.2008
DP N-planes - Využití metody n-těles v řízení letového provozu D. Šišlák 21.02.2008
DP Probability Safety Nets - ATC Safety Nets postavené na pravděpodobnosti budoucí trajektorie D. Šišlák 21.02.2008
DP,PMI Využití procesních postupů při návrhu multiagentních systémů B. Bošanský, L. Lhotská 21.02.2008
DP,BP,PMI,SOP Vyhodnocení rozvržení střihu ve vícekamerové sekvenci P. Doubek 13.02.2008
BP Plánování týmových akcí v multi-agentních systémech M. Jakob 11.02.2008
DP,PMI Distribuovaný IM systém J. Vokřínek, J. Bíba 05.02.2008
PMI Extended sniffer agent for observing non-trivial communication protocols J. Vokřínek, J. Bíba 05.02.2008
PMI Logical analyzer for a visualization of multi-agent simulations J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Logický analyzátor pro vizualizaci výsledků multi-agentní simulace J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Měření zátěže a výkonu multiagentních systémů D. Šišlák, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Multiagentní systém na PDA a platformách s omezenými zdroji D. Šišlák, M. Pěchouček 05.02.2008
PMI Renegotiable Competitive Contract Net Protocol for flexible cooperation in competitive environments J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Renegotiable Competitive Contract Net Protocol pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Rozšířený sniffer agent pro sledování netriviálních komunikačních protokolů J. Vokřínek, J. Bíba 05.02.2008
DP Vyjednávací protokoly pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
BP,PMI Algoritmy pro on-line detekci oka ve videosignálu M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Katalog modelů lidského těla M. Fejtová 22.01.2008
PMI Nalezení grafických objektů znázorňujících různé části lidského těla M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Návrh a implementace databáze pro ukládání obrázků a videosouborů M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Přehled volně dostupných grafických enginů pro tvorbu vlastních virtuálních světů M. Fejtová 22.01.2008
PMI Regulovatelná citlivost myši M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Vytvoření hlasového modulu s možností přehrávajícího zvukové formáty WAV/PM M. Fejtová 22.01.2008
PMI Vytvoření inteligentní softwarové klávesnice M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Vytvoření knihovny Flashových modulů M. Fejtová 22.01.2008
PMI Vytvoření programového modulu pro predikci textu M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Vytvoření souboru standardizovaných úloh pro snímání očních pohybů M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Vytvoření souboru úloh pro trénování ovládání kurzoru motoricky handicapovaným člověkem M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Zmapování speciálních funkcí operačního systému MS Windows M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI,SOP Visualisation of graphs in 3D 18.01.2008
DP,BP,PMI,SOP Vizualizace grafů ve 3D 18.01.2008
DP HLA genetická příbuznost Čechů s ostatními národy D. Steiner, L. Lhotská 07.01.2008
BP,PMI Mezinárodní Informační systém EMDIS pro registry dárců kostní dřeně - stav implementace D. Steiner, L. Lhotská 07.01.2008
DP,BP,PMI,SOP Adaptive Optimization F. Železný 09.11.2007
DP Adaptivní optimalizace F. Železný 09.11.2007
BP GRID computing F. Železný 09.11.2007
DP,BP,PMI,SOP Relacni data mining s genetickymi algoritmy F. Železný 09.11.2007
BP,PMI Měření systémového zatížení v programovacím jazyce Java M. Rollo 06.11.2007
DP Aplikace strojového učení pro zpracování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
DP Aplikace znalostních systémů pro zpracování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
DP,BP,PMI Databáze grafoelementů EEG L. Lhotská 02.11.2007
PMI Shlukování pomocí přírodou inspirovaných metod M. Macaš, L. Lhotská 02.11.2007
BP Využití metod umělé inteligence pro vyhodnocování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
PMI Využití metod umělé inteligence pro vyhodnocování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
BP,SOP Porovnání algoritmů pro sledování pohybujících objektů T. Svoboda 01.11.2007
DP,BP,PMI Detekce a sledování hlavy v kognitivním multikamerovém systému T. Svoboda 31.10.2007
BP,PMI Programové rozhraní pro Matlab a digitální kamery v Linuxu T. Svoboda 31.10.2007
BP Vyvažování zátěže multiagentních systémů J. Vokřínek, D. Šišlák 31.10.2007
DP Vyvažování zátěže multiagentních systémů J. Vokřínek, D. Šišlák 31.10.2007
BP,PMI Zacleneni sitovych, USB a aktivnich kamer do MultiCam systemu P. Doubek 31.10.2007
DP,BP,PMI,SOP Detektor oblasti zaujmu pre hladanie korespondencii M. Perďoch, J. Matas 30.10.2007
PMI Efektivní implementace interpolace obrazové funkce M. Matoušek 30.10.2007
DP Hledání korespondencí pomocí rozkladu obrazu epipolární roviny M. Matoušek 30.10.2007
DP,BP,PMI Přibližné závislosti v relačních datech J. Kléma 30.10.2007
DP,BP,PMI,SOP Spolahliva detekcia kontury pre rozpoznavanie a segmentaciu objektov M. Perďoch, J. Matas 30.10.2007
PMI Implementace evolučního algoritmu pro návrh logických obvodů J. Kubalík 03.10.2007
PMT Lékařská aplikace na palmtopech P. Aubrecht 01.10.2007
DP,BP Metody předzpracování a vizualizace dat P. Aubrecht 01.10.2007
PMT Model vzdáleného ovládání domu P. Aubrecht 01.10.2007
DP,BP Navigace v ontologii P. Aubrecht 01.10.2007
DP Analýza pohybu kapaliny pomocí metod digitálního zpracování obrazu M. Urban 20.09.2007
DP Segmentace textu pomocí EM algoritmu M. Urban 20.09.2007
PMI Model vlivu psychické zátěže na fyziologické veličiny M. Šorf 19.09.2007
BP Software pro hodnocení 3D tvaru páteře pomocí snímků z moiré systému M. Šorf 19.09.2007
DP Software pro hodnocení 3D tvaru páteře pomocí snímků z moiré systému M. Šorf 19.09.2007
BP Zpracování kožního odporu M. Šorf 19.09.2007
DP Zpracování kožního odporu M. Šorf 19.09.2007
DP,BP,PMI Immunocomputing 31.08.2007
DP,BP,PMI Immunocomputing: Discrete Immune Network Models 31.08.2007
DP,BP,PMI Odhad parametrů obrazového strukturálního modelu T. Svoboda 17.08.2007
PMI Detekce landmarků v obraze pro účely lokalizace mobilního robotu L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
PMI Globální lokalizace v prostoru se známou mapou prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Implementace symetricko-perturbačních map pro lokalizaci mobilních robotů L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Lokalizace v prostoru na bázi fúze inercialních senzorů a laserového dálkoměru L. Přeučil 28.06.2007
BP Lokalizace využívající particle filtry s KLD vzorkováním L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Mapování neznámého prostředí mobilním robotem L. Přeučil 28.06.2007
PMI Metody pro reprezentaci a správu trojrozměrného modelu světa pro mobilní robotiku L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Modely prostředí založené na symetricko-perturbačním modelu prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Prost M. Urban 28.06.2007
DP Srovnání lokalizačních metod pro mobilní robotiku L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Systém pro inerciální a asistovanou navigaci osob ve vnitřním prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
PMI Témata vypsaná skupinou Inteligentní Mobilní Robotiky L. Přeučil 28.06.2007
BP Tvorba 3D modelu prostředí L. Přeučil 28.06.2007
PMI Vizualizace trojrozměrného modelu prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Vizuální lokalizace mobilního robotu v prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP,BP,PMI Fuzzy metody v bezkontaktním systému člověk-stroj 12.03.2007
BP Pokrocila diagnostika automobilovych systemu M. Pěchouček, D. Pavlíček 01.02.2007
BP Metody umělé inteligence v makroekonomii 26.01.2007
PMT Komunikační protokol dohledového systému Z. Kouba, P. Aubrecht 11.01.2007
BP,PMI Porovnání existujících multiagentních platforem M. Rollo, M. Pěchouček 10.01.2007
PMT Security plug-in for Mozilla Firefox/Thunderbird M. Rehák, M. Pěchouček 10.01.2007
BP Simulované žíhání J. Lažanský 04.01.2007
DP Kognitivní multikamerový systém pro telepresenci a virtuální realitu. T. Svoboda 03.01.2007
DP,BP,PMI Extrakce informací z lékařských textů M. Žáková, O. Štěpánková 30.10.2006
DP Hledání znalostí v reálných genetických datech O. Štěpánková 28.10.2006
DP Inkrementální výběr nejvhodnějších atributů pro strojové učení O. Štěpánková 28.10.2006
DP Paralelní a distribuované výpočty pro dobývání znalostí z dat O. Štěpánková 28.10.2006
DP ROC křivky ve strojovém učení O. Štěpánková 28.10.2006
DP Výběr atributů relevantních pro dané rozhodnutí O. Štěpánková 28.10.2006
DP,BP,PMI Algoritmus pro rozpoznání zavřeného oka v databázi snímků oka O. Štěpánková 19.10.2006
BP,PMI Databáze slov jako podpora pro psaní bez klávesnice O. Štěpánková 19.10.2006
BP,PMI Návrh a implementace hry vhodné pro ovládání očima O. Štěpánková 19.10.2006
BP,PMI Dáma - implementace inteligentního protihráče O. Štěpánková 17.10.2006
BP,PMI Zpřístupnění ovládání domácích spotřebičů osobám s omezenou pohyblivostí M. Fejtová 17.10.2006
DP Analýza aktivity jednotlivých neuronů v časové oblasti M. Fejtová 16.10.2006
DP Analýza časové souslednosti grafoelementů v kanálech EEG M. Fejtová 16.10.2006
DP Automatické hodnocení Evokovaných potenciálů z EEG M. Fejtová 16.10.2006
DP Automatické vyhledávání aktivity jednotlivých neuronů (Clustering) M. Fejtová 16.10.2006
DP,BP,PMI Knihovna vi komponent M. Fejtová 16.10.2006
DP Vlnková transformace EEG signálu M. Fejtová 16.10.2006
DP,BP,PMI Vytvoření programové podpory pro kompenzaci vývojové dyslexie M. Fejtová 16.10.2006
DP,BP,PMI Vytvoření programové podpory pro rehabilitaci očních svalů M. Fejtová 16.10.2006
DP Aplikace evolučních algoritmů pro optimalizační problémy J. Kubalík 18.09.2006
PMI Diverzitou řízený evoluční algoritmus J. Kubalík 18.09.2006
PMI Evoluční algoritmy pro dynamické optimalizace J. Kubalík 18.09.2006
PMI Evoluční algoritmy využívající koncept stárnutí J. Kubalík 18.09.2006
PMI Genetický algoritmus CHC J. Kubalík 18.09.2006
BP Heterogenní paralelní genetický algoritmus J. Kubalík 18.09.2006
BP Návrh řadicích sítí pomocí evolučních algoritmů J. Kubalík 18.09.2006
BP Počítání maximální rezidenční doby částic v peci J. Kubalík 18.09.2006
PMI Sekvenční genetické algoritmy J. Kubalík 18.09.2006
BP Sekvenční multipopulační genetický algoritmus J. Kubalík 18.09.2006
BP Směrovací problém pomocí evolučních algoritmů J. Kubalík 18.09.2006
PMI Senzorický nárazník pro mobilního robota L. Přeučil 11.09.2006
DP Multiagentní systém na PDA a platformách s omezenými zdroji M. Pěchouček, M. Rehák 30.06.2006
DP,BP,PMI Vizualizace sociálních struktur multi-agentních systémů M. Pěchouček, M. Rehák 30.06.2006
DP Ovlivnění simulace umělého života uživatelem za jejího běhu P. Nahodil 23.03.2006
DP Řízení agentů-animátů v doméně umělého života P. Nahodil 23.03.2006
PMI Webový editor databáze lékařských vyšetření K. Matoušek 24.02.2006
BP Čárový kód ve zdravotnictví J. Potůček, 09.12.2005
DP Čárový kód ve zdravotnictví 09.12.2005
BP Specializované medicínské moduly J. Potůček, 09.12.2005
DP Specializované medicínské moduly 09.12.2005
PMI Hopfieldova síť z pohledu simulací umělého života P. Nahodil 08.11.2005
BP Robotické simulátory L. Přeučil, K. Košnar 17.10.2005
DP Přehled zkoušek in-vitro diagnostických zdravotnických prostředků podle techn.norem P. Nahodil 07.10.2005
DP Přehled zkoušek neaktivních zdravotnic. prostředků podle tech.norem harmonizovaných k NV 336/2004 Sb P. Nahodil 07.10.2005
DP Inferenční stroj nad ontologií času s využitím databáze K. Matoušek 22.09.2005
BP Vizualizace ontologií v nastrojích Cipher Knowledge Framework K. Matoušek 22.09.2005
DP Adaptivní regulace elektrického přímotopu V. Chalupa 19.09.2005
DP Adaptivní regulace malé vytápěcí soustavy V. Chalupa 19.09.2005
DP Strojové učení v úloze vyhodnocování očních pohybů O. Štěpánková 19.09.2005
PMI Analýza polygonálních map L. Přeučil 12.09.2005
PMI Plánování cesty s cílem kompletního pokrytí plochy L. Přeučil 12.09.2005
BP Přesné stereoskopické párování­ J. Čech 12.09.2005
PMI Vzdálené řízení robotu pomocí internetového rozhraní L. Přeučil 12.09.2005
PMI FuTy – Furniture Tycoon J. Hodík, J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Integrace JADE agenta a J2EE aplikačního serveru J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Integrace JADE agenta a Web Services J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Multiagentní systém pro distribuovanou spolupráci J. Vokřínek 09.09.2005
BP Multiagentní systémy a Web Services J. Vokřínek 09.09.2005
DP Multiagentní systémy a Web Services J. Vokřínek 09.09.2005
BP Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
DP Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
PMI Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
PMI Simulace v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek 09.09.2005
BP Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí J. Vokřínek 09.09.2005
DP Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Spolupráce autonomních kooperujících agentů pro řešení krizových situací J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
DP TAC SCM – sdílení informace M. Pěchouček, J. Hodík 09.09.2005
PMI Trading Agent Competition – Supply Chain Management J. Hodík, M. Pěchouček 09.09.2005
PMI Určování polohy robotu odometrií L. Přeučil 09.09.2005
PMI Virtuální organizace J. Hodík, J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Možnosti využití Bluetooth komunikace pro tréninkové přípravky systému I4Control® O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
PMI Návrh struktury informačního systému pro praktické lékaře O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
PMI Oscilometrický tonometr s USB a GSM modulem O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
PMI SW pro vyhodnocení oscilometrických pulsací krevního tlaku O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
BP Distribuované prohledávání stavového prostoru pomocí multiagentních systémů M. Pěchouček 30.08.2005
BP Řízení provozu vozidel na dálnici pomocí multiagentních systémů M. Pěchouček 30.08.2005
BP Soubor příkladů ze zpracování lékařských dat L. Lhotská 01.07.2005
DP,BP,PMI Agenti a Grid M. Pěchouček, M. Rehák 10.05.2005
DP Efektivní plánování týmové akce v prostředí RobocupRescue M. Pěchouček, P. Benda 10.05.2005
PMI Peer-to-Peer sítě jako prostředí pro multiagentní systém M. Rehák, M. Pěchouček 10.05.2005
PMI Plánování záchranných akcí P. Benda, M. Pěchouček 10.05.2005
DP Generování 3D animovaných scén a jejich snímání několika kamerami současně T. Svoboda 06.05.2005
DP Kooperativní strategie pro pokrytí plochy L. Přeučil 06.05.2005
PMI Robotické simulátory L. Přeučil, K. Košnar 06.05.2005
PMI Podobnostní statistiky pro stereoskopické párování J. Čech 04.05.2005
DP Využití sociálních znalostí v multiagentních systémech V. Mařík 14.09.2004
DP Aplikace technik znalostního managementu v systému pro správu publikací Z. Kouba, J. Uhlíř 10.09.2004
DP Správa dokumentů s využitím metod managementu znalostí Z. Kouba 10.09.2004
DP Tvorba anotací pro sémantický web Z. Kouba 10.09.2004
BP Tvorba sémantických anotací dokumentů Z. Kouba 10.09.2004
PMI Zpracování sémantických anotací dokumentů Z. Kouba 10.09.2004
DP Detekce a analýza pohybu v obraze M. Urban 09.09.2004
This page was generated via Copy Link

Choose:       Order by:
 
BP Matěj Niederle: Active Learning for Prediction of Continuous Variables (PDF) Macaš Martin 2020 OI ICS
DP Lenka Svobodová: Effective Connectivity Instability within Epileptogenic Network (PDF) Janča Radek 2020 BMII BI
BP Olga Kholkovskaia: Scalable Offline Ridesharing Algorithm (PDF) Fiedler David 2020 OI ICS
DP Lukáš Hajdúšek: Design of Robotic Cell for Plastic Pipe Milling and Manipulation (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
DP Jan Čermák: Manipulation Using a Compliant Robot (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
BP Ashwin Suresh Nedungadi: Design of an Electromagnetic Gripper for Unmanned Aerial Vehicles (PDF) Saska Martin 2020
BP Tomáš Staruch: Motion Planning for Grasping and Delivering Bricks by Unmanned Aerial Vehicles (PDF) Saska Martin 2020 KyR
DP Tomáš Novák: Self-Supervised Optical Flow Learning (PDF) Matas Jiří 2020 OI CV
DP Martina Tichá: Long Term Person Reidentification in Video (PDF) Čermák Jiří 2020 OI CV
BP Matěj Niederle: Active Learning for Prediction of Continuous Variables (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
BP Martin Čižmár: VHDL Teaching Module for TRDB_D5M Camera (PDF) Šusta Richard 2019 OI ICS
DP Jakub Nejedlý: Simulink External Mode for Rapid Prototyping Platform (PDF) Sojka Michal 2019 KyR R
DP Mykhaylo Zelenskyy: Deep Neural Networks in Embedded Systems (PDF) Hrubý Lukáš 2019 KyR R
DP Jakub Cmíral: Edge Detection and 3D Reconstruction Based on the Shape-from-Focus (PDF) Krsek Pavel 2019 KyR R
DP David Nováček: Localization of Mobile Robot Using Multiple Sensors (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
DP Daniel Klöser: Hierarchical Model Predictive Control for the Dynamical Power Split of a Fuel Cell Hybrid Vehicle (PDF) von Platen Philip 2019 KyR R
DP Petr Kočiš: Vessel Detection and Red Blood Cells Velocity Algorithm for Microcirculation Analysis (PDF) Kybic Jan 2019 BMII BMI
DP Miroslav Domankuš: Analysis of Sleep as Android Application Users' Sleep (PDF) Anýž Jiří 2019 BMII BMI
DP Jan Trejbal: Distributed Position Sensor Based on a Matrix of Lights Detectors (PDF) Zemánek Jiří 2019 KyR R
DP Vít Cibulka: MPC Based Control Algorithms for Vehicle Control (PDF) Haniš Tomáš 2019 KyR R
BP Maksym Shcherban: Efficient Self-exploration and Learning of Forward and Inverse Models on a Humanoid Robot with Artificial Skin (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Michel Jabali: Human Gesture Recognition for a Robot Control (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
BP Filip Tefr: Moving Object Detection in an Image from a Moving Camera (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
BP Lukáš Fanta: Individual Dosing of Radioactive Drugs by Robotic Arm (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
BP Jiří Štěpanovský: Learning Peripersonal Space Representations Using Spiking Neural Networks (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Pavel Janata: Transfer Learning for Textual Topic Classificaton (PDF) Čermák Jiří 2019 OI ICS
BP Tomáš Kestřánek: IoT for Smart Homes (PDF) Vítek Stanislav 2019 KyR R
BP Lukáš Rustler: Artificial Skin Calibration for the Nao Humanoid Robot Using ”Self-touch” (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Lukáš Majer: SLAM Localization Using Stereo Camera (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
BP Daria Lebedeva: Road Graph Simplification for Minimum Cost Flow Problem (PDF) Schaefer Martin 2019 OI ICS
BP Marek Jalůvka: Playing Chess with KUKA Robot Using Linguistic Instructions (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Maksym Ivashechkin: Improved USAC (PDF) Matas Jiří 2019 OI ICS
BP Jakub Rozlivek: Automatic Kinematic Calibration of Dual Arm Manipulator Using Self-contact and Plane Constraints (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Michal Matija: Using Tree Trends to Design Rules in Adaptive Structures (PDF) Šebek Jiří 2019 OI ICS
BP Jonáš Kulhánek: Visual Navigation using Deep Reinforcement Learning (PDF) Derner Erik 2019 OI ICS
BP Barbora Dědková: Conditional Adversarial Networks for Colorization and Stylization of Hand-drawn Sketches (PDF) Tolias Georgios 2019 OI ICS
BP Petr Hrubý: Two-Body Structure from Motion (PDF) Pajdla Tomáš 2019 OI ICS
BP Jaroslav Šafář: Approximation of Bound Functions in Algorithms for Solving Stochastic Games (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
BP Hana Mertanová: Clustering of RNA-seq Reads by Gene Expression Levels (PDF) Ryšavý Petr 2019 OI ICS
BP Kateřina Brejchová: Heuristics for Periodic Scheduling (PDF) Vlk Marek 2019 OI ICS
BP Václav Voráček: Graph Theory and Quantum Structures (PDF) Navara Mirko 2019 OI ICS
BP Erik Vaknin: Strategy Generation for Partially Observable Stochastic Games (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
BP Matouš Dzivjak: Estimating the Parking Capacity in Cities Using Aerial Images (PDF) Fiedler David 2019 OI ICS
DP Antonín Vobecký: Data Augmentation for Neural Networks Training (PDF) Škoviera Radoslav 2019 OI CV
DP Martin Španěl: Probabilistic Model for Land Cover Type Recognition in Temporal Sequences of Satellite Images (PDF) Flach Boris 2019 OI CV
DP Denys Rozumnyi: All-speed Long-term Tracker Exploiting Blur (PDF) Matas Jiří 2019 OI CV
BP Maksym Polovnikov: Web Application for Text to Voice Form Transformation (PDF) Chudáček Václav 2019 OI ICS
BP David Valouch: Predicting Blizzard score in StarCraft II (PDF) Svatoš Martin 2019 OI ICS
BP Jiří Zacha: Convolutional Neural Networks for Object Classification from LiDAR Data (PDF) Vacek Patrik 2019 KyR
BP Jan Mádle: Schedule and Reservation System (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
BP Jan Gärtner: Visual Pattern Recognition for Autonomous Landing of Robotic Helicopter (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
BP Daniel Smrčka: Controlled Interaction of an Unmanned Aerial Vehicle with a Wall (PDF) Báča Tomáš 2019 KyR
BP Adéla Šterberová: Population Size Adaptation in Evolutionary Algorithms (PDF) Pošík Petr 2019 KyR
BP Diem Huong Nguyen: Activity Analysis from Smart Bed Strain Gauge Data (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
BP Martin Jahn: Efficient Pattern Detection for Visual Guided Landing of Unmanned Aircraft (PDF) Zajačík Michal 2019 OI ICS
BP Šimon Pavlín: Data-Driven Model Estimating Changes of Image Properties According to Illumination (PDF) Jašek Otakar 2019 KyR
BP Josef Čech: Recognition of Road Traffic Participants in LiDAR Point Clouds (PDF) Šára Radim 2019 KyR
DP Marek Ján: Remote Control Touch Panel for Thermal Smart Camera (PDF) Kovář Jan 2019 KyR R
BP Foret Vojtěch: Monte Carlo Algorithms for Playing an Imperfect-Information Chess Variant (PDF) Lisý Viliam 2019 OI ICS
BP Horný Kamil: System for Dynamic Questionnaire Creation (PDF) Burda Václav 2019 KyR R
DP Petrova Olga: Risk-Aware Autonomous Driving via Reinforcement Learning (PDF) Macek Karel 2019 KyR R
BP Stěhule Dušan: Usage of the LEGO Mindstorms Robots - Design of the Competition Tasks for ROBORACE (PDF) Hlinovský Martin 2019 KyR R
BP Machová Karolína: Modern Drive Control with Simatic PLC (PDF) Kozák Martin 2019 KyR R
BP Kurbanov Sergej: Graph Database User Interface (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
BP Ulitina Svetlana: Analysis of Sleep EOG Signals (PDF) Gerla Václav 2019 OI ICS
BP Švec Kamil: Modelling the Influence of Demography on Political Preferences (PDF) Čertický Michal 2019 OI ICS
BP Hořovský Tomáš: Finite Automata Drawing Platform (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
DP Náhlík Michal: Sleep-Wake and Sleep Stage Detection from Wrist-Worn Actigraphy (PDF) Bakštein Eduard 2019 BMII BI
BP Nováček Vojtěch: Camera-Based Platooning (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2018 KyR R
DP Paštyka Jan: Visual Functional Testing of Electronic Systems (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
DP Jílek Martin: Processing of Radiation Data from the Timepix Sensor on the VZLUSAT-1 Satellite (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
DP Jankovec Tom: Computational Detection of Pathways for Flexible Ligands in Protein Structures (PDF) Vonásek Vojtěch 2018 KyR R
DP Vrba Matouš: Relative Localization of Helicopters from an Onboard Camera Image Using Neural Networks (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
DP Hobza Martin: 3D Semantic Segmentation of RGBD Data with Deep Convolutional Neural Networks (PDF) Zimmermann Karel 2018 KyR R
DP Chmel Jakub: Energy Optimization of Robotic Cells with Single Robot and m Machines (PDF) Šůcha Přemysl 2018 KyR R
DP Pivoňka Tomáš: Visual Odometry for Dynamic Image Reconstruction (PDF) Přeučil Libor 2018 KyR R
DP Brich Tomáš: Semantic Sentence Similarity for Intent Recognition Task (PDF) Spilka Jiří 2018 KyR R
DP Prágr Miloš: Terrain Classification and Traversability Assessment from Exteroceptive Data (PDF) Faigl Jan 2018 OI CV
DP Fiala Dominik: Change Detection in Vehicle Neighbourhood Using 3D Data and Aggregated 3D Map (PDF) Matoušek Martin 2018 OI CV
DP Špetlík Radim: Robust Visual Heart Rate Estimation (PDF) Čech Jan 2018 OI CV
DP Jašek Otakar: Simulating Depth Measuring Sensors for Autonomous Learning and Benchmarking (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI CV
DP Hryzák Ondřej: Development of an Android Input Method Using Braille (PDF) Novák Daniel 2018 BMII BI
BP Trmal Jakub: Multi-Agent Planner and Smart Phone Service for Ad-Hoc Parcel Logistics (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Marek Jakub: Area Coverage for Aerial Vehicles in the Presence of Obstacles (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
BP Ta Van Duy: Entity Linking and Disambiguation Using a Dialogue (PDF) Pichl Jan 2018 OI ICS
BP Kubelka Petr: Semantic Biclustering Optimization (PDF) Kléma Jiří 2018 OI ICS
BP Bareš Vladimír: Contactless Current Sensor with Fluxgate Sensors (PDF) Mlejnek Pavel 2018 KyR R
BP Rybecký Tomáš: Planning for a Team of Cooperating Mobile Robots (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
BP Hoftych Dominik: Simulation of Remote UAS Pilot Station (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
BP Pánek Vojtěch: Map Import for Mobile Robot from CAD Drawing (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Kollarčík Adam: Planar Acoustic Manipulation with Spherical Objects on Solid Surface (PDF) Gurtner Martin 2018 KyR R
BP Bergmann Petr: Efficiency Improvement of Domain-Independent Planning by Integration of Solvers for Euclidean Sub-Problems (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Shmatova Victoria: Novel Domains and Problems for Privacy-Preserving Multi-Agent Planning (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Souček Marek: Task Allocation in a Team of Heterogeneous Unmanned Aerial Vehicles (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
BP Halodová Lucie: Continuous Map Update for Long-Term Mobile Robot Visual Navigation (PDF) Krajník Tomáš 2018 KyR R
BP Kubík Jiří: Online Foot Strike Detection of a Hexapod Walking Robot Using Inertial Measurements (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
BP Hollmannová Dita: Simulating Realistic Local 3D Maps from Geometric Models (PDF) Svoboda Tomáš 2018 OI ICS
BP Ebel Matyáš: The Focal Cortical Dysplasia Classification in Invasive EEG (PDF) Janča Radek 2018 KyR R
BP Senčuk Kristian: Simulator of Unicellular Microorganism (PDF) Dvorožňák Marek 2018 OI ICS
BP Pritzl Václav: Sources of Transmission Localization by a Formation of Helicopters Equipped by a Rotating Directional Antenna (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Božović Predrag: Schizophrenia Relapse Detection in the ITAREPS Clinical Programme (PDF) Bakštein Eduard 2018 OI ICS
BP Kudryakova Maria: Artefact Detection in Multichannel Sleep PSG (PDF) Saifutdinova Elizaveta 2018 KyR R
BP Číhala Valentýn: Robotic Shoe Cleaning (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Velemínský Adam: Augmented Reality Application for Education in Indoor Environment (PDF) Malý Ivo 2018 KyR R
BP Hrůša David: Interactive Erosion (PDF) Beneš Bedřich 2018 OI ICS
BP Tishin Nikita: Deep Learning for Pattern Recognition of Brain Image Data (PDF) Basterrech Sebastian 2018 OI ICS
BP Hodný Jiří: Implementation of VGA Output and PS/2 Input Using Spartan3E FPGA in VHDL (PDF) Lafata Pavel 2018 KyR R
BP Panušková Charlotte: Use of Data from Smart Hospital Bed (PDF) Macaš Martin 2018 OI ICS
BP Tulin Leonid: Online Calibration of Cameras on Cars (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Tóth Jan: Behavior Model of Flight Based on Visual Flight Rules (PDF) Volf Přemysl 2018 OI ICS
BP Poliak Petr: Incident Detection on SIEM Events (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
BP Bauer Lukáš: Implementation of a Computer Vision Algorithm for Onboard Detection of Unmanned Aircraft (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Tiuzhina Ekaterina: Application of Simplex Algorithm for Submodular Discrete Energy Minimization with Binary Variables (PDF) Průša Daniel 2018 OI ICS
BP Šubrtová Adéla: Face Interpretation Problems on Low Quality Images (PDF) Čech Jan 2018 OI ICS
BP Korotynskiy Viktor: Using Symmetries in Solving Minimal Problems in Computer Vision (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Mandlík Šimon: Inference on a Graph Representing a Computer Network (PDF) Pevný Tomáš 2018 OI ICS
BP Němec Martin: Usage of the LEGO Mindstorms EV3 - Design of the Piano Playing Robot for Promotion of the Faculty (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
BP Malý Jakub: Usage of the LEGO Mindstorms EV3 Robot - Design and Realization of the "Ball-riding robot" for the Promotion of the Faculty (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
BP Vonášek Josef: Fraud Detection in Unlabeled Payment Card Transactions (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
BP Preněk Ondřej: Intermodal Trip Planning Using the Metaplanning Approach (PDF) Jakob Michal 2018 OI ICS
BP Pilař Tadeáš: Measurement and Control of MFC Actuators (PDF) Svoboda Filip 2018 KyR R
BP Kúdelka Jan: Critical Infrastructure Protection Against Attacks Using Drones (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Čikelová Jana: Conflict Detection and Resolution Among UAS and Manned Aircraft (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Paleček Tomáš: Controlling a Heating System Using Deep Reinforcement Learning (PDF) Lisý Viliam 2018 OI ICS
BP Koryťák Martin: Operating Speed Estimation on Road Segments (PDF) Fiedler David 2018 OI ICS
BP Holčák Jan: Measurement System with Remote Access (PDF) Fischer Jan 2018 OI ICS
BP Šírek Evžen: Experimental Analysis of Critical Path Heuristics (PDF) Fišer Daniel 2018 OI ICS
BP Horyna Jiří: Robotic Manipulation Onboard an Unmanned Aerial Vehicle (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
BP Velecký Tomáš: Cooperative Filming of a Moving Ground Object by a Group of Unmanned Helicopters (PDF) Walter Viktor 2018 KyR R
BP Bahník Michal: Collision Avoidance for a Multirotor UAV (PDF) Chudoba Jan 2018 KyR R
BP Stěhule Dušan: Planning and Optimization of Meter Reading Routes Utilizing the Geographical Information (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Starosta Radek: Distributed Algorithms for Decision Forest Training in the Network Traffic Classification Task (PDF) Brabec Jan 2018 OI ICS
BP Roun Tomáš: Graph Database Fundamental Services (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2018 OI ICS
DP Sivák Filip: Deep Neural Networks for Classification of Product Images (PDF) Reinštein Michal 2018 OI CV
DP Steidl Stanislav: Camera Rig Calibration (PDF) Pajdla Tomáš 2018 OI CV
DP Vošmik Jiří: Analysis of Parallel Microelectrode Recordings (PDF) Sieger Tomáš 2018 BMII BI
DP Král Martin: Control Design of Hybrid VTOL UAV (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
DP Kunte Ondřej: Automatic Optical Inspection of Printed Circuit Boards (PDF) Škoviera Radoslav 2018 KyR R
DP Drozen Alan: Application of Neural Networks for Routing Problems (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
DP Šerých Jonáš: Coin-Tracking - Double-Sided Tracking of Flat Objects (PDF) Matas Jiří 2018 OI CV
DP Füzesséry Eduard: Prototype of Notification-Monitoring Wearable (PDF) Kutíková Anna 2018 BMII BI
BP Lištvan Jaroslav: Camera Calibration for Robotic Test Bed (PDF) Krsek Pavel 2018 KyR R
BP Lukášová Tereza: Age Dependence of Acoustic Speech Characteristics in Repeated Syllables (PDF) Čmejla Roman 2018 KyR R
DP Trutman Pavel: Semidefinite Programming for Geometric Problems in Computer Vision (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Hnídek Tomáš: Simulation and Control of Airplanes at Airport Area (PDF) Šišlák David 2017 OI ICS
BP Kozák Viktor: Local Planning for a Mobile Robot (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Pech Jiří: Effects of Judge Expectations in Turing Test (PDF) Warwick Kevin 2017 KyR R
Kaiser Tomáš: Evaluation of ECG Holter Records for Patient with Heart Amyloidosis (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BMI
BP Azayev Teymur: Object Detection in High Resolution Satellite Images (PDF) Reinštein Michal 2017 KyR R
Farkašová Barbora: Daily Activity Monitoring Using a Device with Accelerometers (PDF) Doležal Jaromír 2017 BMII BMI
Plaček Martin: Visuomotor Coordination of Bioloid Robot (PDF) Vavrečka Michal 2017 BMII BI
BP Bláha Richard: Personal Localization System (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Pučejdl Krištof: Distributed Control of an Array of Light Sources (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Spurný Vojtěch: Complex Maneuvers of Heterogeneous Formations of Ground and Aerial Robots (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Jícha Pavel: Predictive Control and Planning Enabling Complex Maneuvers of Formations of Autonomous Helicopters (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Petras Jan: Design and Realization of Multi-Channel Device for Measurement of Biological Signals (PDF) Křemen Václav 2017 BMII BMI
Šarbortová Hana: Individual Person Counting in Semi-Crowded Environment (PDF) Líbal Vít 2017 OI CV
Březinová Barbora: Evaluating of Usability of PROFINET Protocol in Medical Technology (PDF) Zatloukal Michal 2017 BMII BMI
Pruner Václav: Automatic Creation of Puzzle Games on Touch Devices with OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
Odstrčilík Tadeáš: ECG Processing and Analysis (PDF) Kužílek Jakub 2017 BMII BMI
Šmrha Michal: 3D Atlas of Human Bones (PDF) Burša Miroslav 2017 BMII BI
Prouza Milan: Locomotion Generation for Modular Robots (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
Vávra Petr: Detection of Humans in Recorded Surveillance Videos (PDF) Doležal Jaromír 2017 KyR R
Tejc Marek: Target Tracking for Camera Head Based on KLT (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Stuchlík Petr: Record, Representation and Use of Electronic Partogram and Cardiotocogram (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BI
Jeřábek Jan: Online Face Recognition in Radiometric Sequence from Thermal Camera (PDF) Kovář Jan 2017 KyR R
Čížek Petr: Embedded Module for Image Processing (PDF) Krajník Tomáš 2017 KyR R
Holý Tomáš: Validity Check of Methodology for Multivariate EEG Signal Processing of Patients with Language Aphasia (PDF) Ježdík Petr 2017 BMII BMI
Mareš Jakub: Safe Obstacle Traversal with Incomplete Data (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Bužková Lucie: Implementation and Extension of the Virtual Arc ConsistencyAlgorithm for Weighted Constraint Satisfaction Problem (PDF) Werner Tomáš 2017 OI CV
BP Brázdil Jiří: Measurement Device of Components Circularity (PDF) Tereň Ondrej 2017 KyR R
Palas Jiří: Automated Analysis of Particles in Microscopic Images (PDF) Jiřina Marcel 2017 OI CV
Pospíšil Martin: Automatic Search for Bugs in Java Environment  Svoboda Michal 2017 KyR R
Kovář Pavel: User Interface for the Assembly Line Worker (PDF) Vrba Pavel 2017 KyR R
BP Záhora Jiří: Experimental Platform for Rapid Prototyping of Control Algorithms for a Brush-Type DC Motor with a Permanent Magnet (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Lejsek Tadeáš: Dual-Arm Robot Perceiving and Manipulating Soft Objects - Use Cases (PDF) Hlaváč Václav 2017 KyR R
Novotný David: Large Scale Object Detection (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
Nguyen Huu Chanh: Modern Methods of Layer Sound Transmission Analysis (PDF) Holub Jan 2017 BMII BMI
Vakula Jan: Keypoint Localization and Matching in Difficult Scenes for Visual Odometry (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
Chytráček Tomáš: RFID Reader (PDF) Zahradník Pavel 2017 KyR R
Vildman Jiří: Device for Basic Diagnostics and Rehabilitation of Human Locomotor System (PDF) Novák Petr 2017 BMII BMI
DP Murgaš Matej: Hierarchical Clustering of Long-Term EEG Data (PDF) Gerla Václav 2017 BMII BMI
Polic Michal: Rolling Shutter Video for 3D Reconstruction (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Lochmann Jan: Spatial Localization of Hospital Beds (PDF) Lhotská Lenka 2017 BMII BMI
Nejedlá Lenka: HIS Obstetrics-Module Data Analysis (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
Fabián Jan: Person Body Height Measurement by Using Surveillance Cameras (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
BP Kubeša David: Collision Avoidance on General Road Network (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Filip Jan: Extension of the Control System for the Magnetic Manipulator with a Non-Flat Surface (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
BP Fiedler Jiří: Synchronized Control of Group of Helicopters Using Direct Communication (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Zamouřil Jakub: Automatic Spike Detection in Microelectrode Recordings (PDF) Wild Jiří 2017 KyR R
BP Bukovský Petr: Differences in EEG Signal between Gifted and Average Adolescents (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
BP Kasimov Yury: Automated Trading System with Fuzzy Strategy (PDF) Sova Jan 2017 KyR R
BP Drápela Jakub: Color Cut Stones Measurement (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Král Martin: Utilization of the Results of Cooperation with Industry Portal Projects (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
DP Příhoda Václav: Analysis Annotations of Epileptic Seizures (PDF) Vysloužilová Lenka 2017 BMII BMI
Mramornov Andrey Stanislavovich: Muscle Tension Analysis Based Facial Motion Capture (PDF) Berka Roman 2017 OI CV
Krupka Tomáš: Motion Capture using Sum of Gaussians Body Model (PDF) Sýkora Daniel 2017 OI CV
Šalanský Vojtěch: Contact Terrain Exploration for Mobile Robot (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Kopenec Jiří: Augmented Reality for Android  Štěpán Petr 2017 KyR R
Vondráčková Lenka: Functional MRI of Hypercapnia Data (PDF) Petr Jan 2017 BMII BI
Zedník Pavel: Detection and Localization of Texture-Less Objects in RGB-D Images (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
Juklová Alena: VOG Data Processing with Aim to Dyslexia Detection (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Tesař Štěpán: General Architecture for Development of Multiplatform E-learning Applications (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
Krupka Matěj: Implementation of Lightweight Upper Limb Prosthesis with Dislocated Motoric Unit (PDF) Rubeš Pavel 2017 BMII BMI
Kalecký Karel: Relationship of Heart's Pumping Function and Pressure-Flow Patterns in Reduced Arterial Tree (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
BP Trutman Pavel: Minimal Problem Solver Generator (PDF) Pajdla Tomáš 2017 KyR R
DP Cvrček Vojtěch: Parallelization of Minimal Problem Solver Generator (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Heřt Daniel: Relatively Stabilized Unmanned Helicopters Led by Dynamic Virtual Leader (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Jarolímek Martin: Mobile Robot Tele-Operation (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
DP Trandová Eva: Fair System to Support Decision Making in Granting an Accommodation for Poor and Handicapped Persons (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
Chroustovský Daniel: Educational Application for Patients with Diabetes Mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
DP Rabochová Michaela: Experimental Determination of Neutron Beam Characteristics for Use in Neutron Capture Therapy (PDF) Vinš Miroslav 2017 BMII BMI
Vlasatý Jan: Design Insulin-Glycemic Educational Module (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
Pytela Jiří: Identity Preservation for Multi-Target Long Term Tracking (PDF) Šmíd Matěj 2017 KyR R
BP Rubeš Lukáš: Implementation of Audio-Library for Visually Impaired Users (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
BP Petrlík Matěj: Planning of Swarm Deployment for Autonomous Surveillance (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
BP Dvořák Jakub: Differences in Behavioral Data Between Gifted and Average Adolescents (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
BP Linka Jan: Android App for Bicycle Route Planning and Navigation (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
BP Klučka Martin: User Interface and Failure Detection for Support of Multi-MAV Experiments (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Václavek Jonáš: Web Front-End for Student Data Analysis Application (PDF) Kužílek Jakub 2017 OI ICS
BP Kunte Ondřej: Intelligent Heliport for Autonomous Helicopters (PDF) Ecorchard Gael Pierre Marie 2017 KyR R
BP Hrubý Jaroslav: Implementation of Audio-Player for Visually Impaired Users  Novák Daniel 2017 KyR
BP Talíř Vojtěch: Identification of Models of Physical Processes in Road Tunnels (PDF) Šulc Jan 2017 KyR R
BP Kovář Petr: Thermal Image Fusion for UAV  Sova Jan 2017 KyR R
BP Muzika Martin:   Čermák Jiří 2017 OI ICS
BP Konrád Jakub: Analysis of Scaling in Distributed Control (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
BP Borovec Ondřej: Cooperative Formations on Highway (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Vošmik Jiří: Classification of Long-Term EEG Recordings (PDF) Gerla Václav 2017 KyR R
BP Doležal Matěj: Checkers with Artificial Intelligence (PDF) Štěpánková Olga 2017 OI ICS
BP Steidl Stanislav: Automatic Coloring Book Creation on Touch Devices with OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI ICS
BP Amrich Jonáš: Automatic Name and Snippet Generation of Web pages with Unknown Content (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
BP Niedoba Lukáš: Smooth Trajectory Generation in 2D (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Kryška Marek: Incremental Strategy Generation Methods for Stochastic Zero-SumGames (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Hořeňovský Martin: The Use of Symbolic Execution for Testing of Real-Time Safety-Related Software (PDF) Sojka Michal 2017 OI ICS
BP Mrňa Jan: A GPU-Based Algorithm for Numerical Integration of Kuznetsov's Equation (PDF) Červenka Milan 2017 KyR R
BP Musil Jan: TimeToGo - Mobile App for Navigation and Time Management (PDF) Míkovec Zdeněk 2017 OI ICS
BP Šerých Jonáš: Efficient Many-to-Many RANSAC (PDF) Chum Ondřej 2017 OI ICS
BP Grimová Nela: Congruences on Finite Automata (PDF) Demlová Marie 2017 OI ICS
BP Dubovic Jakub: Usage of the Lego Mindstorms Robots in Education - Design of the Competition Tasks (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
BP Krys Jan: Exploration Strategies for Mobile Robots (PDF) Faigl Jan 2017 KyR R
BP Hobza Martin: Multiple Trajectory Smoothing for Teams of Closely Cooperating Micro Aerial Vehicles (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Uhlíř Adam: Intelligent Building Control by Hand Gestures (PDF) Doležal Jaromír 2017 OI ICS
BP Všetečka Petr: Navigation and Stabilization of Swarms of Micro Aerial Vehicles in Complex Environment (PDF) Saska Martin 2017 OI ICS
BP Riss Štěpán: Software for Evaluation Data of Experiment from Aerodynamic Tunnel (PDF) Strnad Pavel 2017 KyR R
BP Ondráčková Lada: Optimization of Clinical Trial Inspection Process (PDF) Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
BP Chmel Jakub: SW and HW Integration of an IP PTZ Camera onto a Mobile Outdoor Robot (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
BP Dubeň Alexander: Android Interface for Vehicular Platoon Using Zigbee (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
BP Futschik David: Learning Strategies in Stochastic Zero-Sum Games (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Klímová Kateřina: Extensions of the Vehicle Routing Problem  Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
BP Krček Jan: Gender and Age Estimation from Video (PDF) Franc Vojtěch 2017 OI ICS
BP Jandová Kateřina: Inteligent Algorithms for Petrol Station Inspections (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Marek Petr: Intelligent Algorithms for Optimal Exploration and Exploitation in Dynamic Environments (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Vavřinec Matěj: Asynchronous Decentralized Prioritized Planning for Cooperative Vehicles (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Münch Martin: Using Sequence-Form Double-Oracle Algorithm for Simplified Poker (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Janů Vojtěch: Motion Control for a Humanoid (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Balák Zdeněk: Enabling Access to Cooperation with Industry Portal for More than One University (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
Richter Jiří: Assistive Technology Selection Support System  Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Davidíková Šárka: Analysis of Fetal Heart Rate Variability Using Spectral Features (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
Pinc Michal: Modelling Blood Flow and Blood Dispersion in the Cardiovascular Model Depending on the Flow Pattern (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
Vondráková Michaela: Classification of EEG Artefacts Based on Machine Learning of Independent Components  Vavrečka Michal 2017 KyR R
BP Rindt Jan: Program for Checking Wireless Networks Vulnerabilities  Troller Pavel 2017 KyR R
BP Jenčík Dušan: The Users Categorization Based on the Browsing History (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
BP Vašek Jakub: Applicability of Pebble-Motion Approaches for Trajectory Coordination in Multi-Robot Teams (PDF) Čáp Michal 2017 OI ICS
BP Jirásek Ondřej: Time Measurement System of Dynamic Events for the Formula Student Competition  Sobotka Jan 2017 KyR R
BP Briedoň Marián: Convergence of UCT in Imperfect Information Games (PDF) Lisý Viliam 2017 OI ICS
BP Kuchař Pavel: View the Data Stored in Universal Storage (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
BP Slunečko Daniel: Using GPS Traces for Journey Duration Estimates in Transport Networks (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
BP Bednárová Naďa: Representation of Proprioceptive Inputs of the iCub Humanoid Robot Using Self-Organizing Maps (PDF) Hoffmann Matěj 2017 OI ICS
BP Rindt Eduard: Stackelberg Equilibria in Normal-Form Games with Sequential Strategies (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Trejbal Jan: Localization of Persons in the Building Using Wireless Technologies (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
BP Dendis Martin: Call Center for Customer Satisfaction Survey (PDF) Klíma Martin 2017 OI ICS
BP Sushkov Roman: Self-Organizing Structures for the Travelling Salesman Problem in a Polygonal Domain (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Kunc Vladimír: Increasing Weak Classifier Diversity in Ensemble Models by Feature Graphs (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
BP Kejvalová Jana: Serious Game Design for Children Suffering from Diabetes Mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 OI ICS
BP Kvasnica Jakub: Social Network Observation Tool (PDF) Sporka Adam 2017 OI ICS
DP Chhajer Raunak: Development of SCADA Concept for Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing for Assembly Process (pilot project) (PDF) Němec Přemysl 2017 KyR R
BP Dvořák Filip: Active Contour Model with Landmarks for Image Object Boundary Detection (PDF) Šára Radim 2017 KyR R
BP Kožnarová Zuzana: Manuscripts Classification Using Convolutional Deep Learning Networks (PDF) Christlein Vincent 2017 KyR R
BP Dolejš Jiří: Pest Counting in Image Data (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Koranga Deepak: IoT based Condition Monitoring System (PDF) Šmíd Radislav 2017 KyR R
DP Krček Jan: Multi-Body Structure from Motion (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
DP Kozák Viktor: Exploration of an Unknown Space with a Mobile Robot (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Rozumnyi Denys: Tracking, Learning and Detection over a Large Range of Speeds (PDF) Matas Jiří 2017 OI ICS
BP Kozák Jan: Algorithm to Generate Operations in Many-Valued Logic (PDF) Petrík Milan 2017 OI ICS
DP Hobza Martin: 3D Semantic Segmentation of RGBD Data with Deep Convolutional Neural Networks (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
DP Hauser Jan: Distributed Predictive Control of Buildings (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
DP Třešňák Adam: Forces Acting on the Robot during Grinding (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Neoral Michal: Object Scene Flow in Video Sequences (PDF) Šochman Jan 2017 OI CV
DP Riss Štěpán: Development of a Hybrid Power Unit for Unmanned Aerial Vehicles (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
BP Hejl Lukáš: Chess-Playing Algorithms with Deep Neural Network Heuristics (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
DP Sixta Tomáš: LiDAR Based Sequential Registration and Mapping for Autonomous Vehicles (PDF) Matoušek Martin 2017 OI CV
DP Sushkov Roman: Detection and Pose Determination of a Part for Bin Picking (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Rybkin Oleh: Robust Focal Length Computation (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI ICS
BP Hourová Michaela: Design of Methods for Evaluation of Movement Activity (PDF) Kutílek Patrik 2017 KyR R
BP Rezková Karolína: Expansion of a Graph Algorithms Library (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2017 OI ICS
BP Pavlíček David: Scalable Representations of Neural Networks (PDF) Buk Zdeněk 2017 OI ICS
BP Petráček Pavel: Decentralized Model of a Swarm Behavior Boids in ROS (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Zlámal Vít: Virtual Bumper for Tracked Ground Robot from Depth Data (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI ICS
BP Janota Marek: Final Element Modeling of Rotational Speed Sensor Magnetic Field (PDF) Platil Antonín 2017 KyR R
BP Studený Jan: Learning Relevant Reasoning Patterns with Neuro-Logic Programming (PDF) Šourek Gustav 2017 OI ICS
BP Nguyen Hoang Long: Named Entity Recognition Using Recurrent Neural Networks (PDF) Pichl Jan 2017 OI ICS
BP Kuglerová Kateřina: Automatic Takeoff and Landing of Robotic Helicopter (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Stračinský Michal: Usage of the LEGO Mindstorms Robots - Design of the Special Tasks (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
BP Šmolík Daniel: Graph-Based Analysis of Malware Network Behaviors (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
BP Lištvan Jaroslav: Camera Calibration for Robotic Test Bed (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Milec David: Identification of Cycling Segments in Raw GPS Trajectories (PDF) Žilecký Pavol 2017 OI ICS
BP Černý Lukáš: Rijke's Tube - An Experimental Platform for Modeling and Control in Thermoacoustics (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
BP Cicvárek Jan: Algorithms for Minesweeper Game Grid Generation (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Larionov Vladyslav: Intelligent Bed (PDF) Lhotská Lenka 2017 KyR R
BP Štibinger Petr: Localization of a Radiation Source by a Formation of Unmanned Aerial Vehicles (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Kiselev Maksim: Reading of Barcodes with Camera (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Šilhavý Prokop: No-regret Learning in Generalized Normal-Form Games with Sequential Strategies (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Haluza Pavel: Detection and Localization of Texture-less Objects with Deep Neural Networks (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
DP Hadáček Jan: Application of a Camera in a Mobile Phone for Visually Impaired People (PDF) Novák Daniel 2017 OI CV
DP Coiffier Anne-Laure: Analysis and Design of Manufacturing Operations (PDF) Burget Pavel 2017 KyR R
BP Stoudek Pavel: Design and Manufacturing of ECU-Front (PDF) Sobotka Jan 2017 KyR R
BP Lukáš Ondřej: Identifying Malicious Hosts by Aggregation of Partial Detections (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
DP Grimová Nela: Influence of Class Imbalance on Active Learning of Sleep EEG Classifier (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
BP Mansurov Maxat: Peer-to-Peer Backup System Based on BitTorrent (PDF) Uller Miroslav 2017 OI ICS
DP Rubeš Lukáš: Implementation of Serious Game to Support Children´s Education in Diabetes Mellitus I (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
BP Vobecký Antonín: Intention Estimation of Traffic Participants Using Bayesian Network (PDF) Škovierová Júlia 2017 KyR R
BP Chirtsov Andrey: Magnetic Position Sensor (PDF) Ripka Pavel 2017 KyR R
BP Šibrava David: Open Source Instrumentation Platform for Measurement and Testing Systems (PDF) Vedral Josef 2017 KyR R
BP Muzika Martin: Application of Game Theoretic Algorithms to Gomoku (PDF) Čermák Jiří 2017 OI ICS
BP Havlíček Jakub: Automatically Controlled Company for Vehicle Tracking (PDF) Starý Oldřich 2017 KyR R
BP Zelenskyy Mykhaylo: Following of Human by Mobile Robot (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Pogran Jakub: Decentralized Localization of Active RFID Transmitters by a Group of Unmanned Aerial Vehicles (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Kopecký David: Automatic Air Hockey (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
BP Nejedlý Jakub: Indoor SLAM Mapping by 3D Camera (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Woller David: Automatic Planning of Robot Motion (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Ulitin Valerii: Discrete Energy Minimization with Global Constraints (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
BP Brandštýl František: Robotic Follower (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Charvát Jan: Radioactive Regions Detection (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Hanák Miroslav: Advanced PLC Programming Methods (PDF) Kadera Petr 2017 KyR R
BP Střasák František: Detection of HTTPS Malware Traffic (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
DP Zoulová Lenka: Prediction of Epileptic Seizures from Intracranial EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
BP Beránek Matěj: Testbed for Swarm Robotics (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
DP Kufnerová Alena: Experimental System for Work with EMG (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
BP Novotný Martin: Robust Control of Robot Formations (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Krátký Vít: Predictive Control and Stabilization of a Formation of Quadrotors Filming in Dark Conditions (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Urbanovská Michaela: Subjective Speech Intelligibility Testing Methodology Design Inspired by ITU-T P.807 Deploying Parallel Load and Virtual Reality (PDF) Holub Jan 2017 OI ICS
DP Durčák Jindřich: Sampling-Based Motion Planning for Tunnel Detection in Protein Structures (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 BMII BI
DP Novák Libor: Vehicle Detection and Pose Estimation for Autonomous Driving (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
BP Novák Tomáš: Localization of Unmanned Aerial Vehicles Using an Optical Flow in Camera Images (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Nováček David: Lifelong Localization of Mobile Robot (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Galajda Roman: Chroma Keying on the GPU (PDF) Berka Roman 2017 OI ICS
BP Zídek Jan: Proposal and Development of Application for Quality Evaluation of Process Models (PDF) Hronza Radek 2017 OI ICS
DP Bartoš Matěj: Cloud and Shadow Detection in Satellite Imagery (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Cmíral Jakub: Construction of Laser Plane Rangefinder (LPRF) (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Žákovec Martin: Visual Navigation for Robot Formation Keeping (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Čermák Jan: Robot Manipulation with Objects (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Koktan Jiří: Robot Terrain Mapping (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Kala Tomáš: Event Detection from Text Data (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
BP Lustig Matyáš: Modeling of Launch Vehicle during the Lift-off Phase in Atmosphere (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
DP Bartošová Eva: The Detection and Analysis of Particles in the Microscopic Images (PDF) Jiřina Marcel 2017 BMII BI
DP Janků Tomáš: Detection of Human Wrist and Finger Movements on the Basis of Measurements of Surface EMG of Forearm Muscles and Qualisys Motion Capture System (PDF) Novotná Iva 2017 KyR R
DP Marek Michal: Detection of Moving Objects in Helicopter Mounted Camera Image (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Majer Filip: Evaluation of the Stability of the L410 Aircraft with Autopilot on (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
BP Charvát Jan: Distributed Cohesive Control for Swarms of Micro Aerial Vehicles (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Čajka Vladimír: City Model for Car Simulator (PDF) Sedláček David 2017 OI ICS
BP Fišer Tomáš: Integrated Route and Charging Planning for Electric Vehicles (PDF) Jakob Michal 2017 OI ICS
BP Najman Michal: Image Captioning with Convolutional Neural Networks (PDF) Kannala Juho 2017 KyR R
DP Burian Martin: Haptic Terrain Exploration with Robotic Arm (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI CV
DP Housková Alisa: Personalized Schizophrenia Relapse Detection in ITAREPS Clinical Programme (PDF) Bakštein Eduard 2017 BMII BI
DP Brabec Jan: Decision Forests in the Task of Semi-Supervised Learning (PDF) Machlica Lukáš 2017 OI CV
DP Valtr Jiří: Mass Flow Estimation and Control in Pump Driven Hydronic Systems (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
DP Naiser Filip: Tracking, Learning and Detection of Multiple Objects in Video Sequences (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
DP Machek Petr: Acidbase Model Implementation for Interactive Simulator (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BMI
DP Šimánek Tomy: Wearable Eyetracking Device (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
DP Heinrich Adam: An Optical Flow Odometry Sensor Based on the Raspberry Pi Computer (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2017 OI CV
DP Bulušek Jan: Coverage Path Planning in Non-Convex Polygon Areas for Orthophotomap Creation Using UAVs (PDF) Rollo Milan 2017 KyR R
DP Husák Petr: Emotive Facial Expression Detection (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
DP Pecha Petr: Analysis of Plant Root System Images (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Sushkova Dina: Visual Path Detection for Mobile Robot Navigation (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
DP Tošner David: Universal Optical Data Acquisition from Patient Monitor (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
DP Němý Milan: Mapping the Changes of the Human Brain in Neurodegenerative Diseases (PDF) Vysloužilová Lenka 2016 BMII BMI
DP Cháberová Jana: Analysis of Sleep Polysomnography Data Using Advanced Signal Processing Algorithms (PDF) Mládek Arnošt 2016 BMII BMI
BP Ermokhina Angelina: Experiments with an Ultra-Light Membrane in the Acoustic Nearfield (PDF) Brothánek Marek 2016 KyR R
BP Bouček Jan: Model Predictive Control of Unmanned Helicopter with Obstacle Avoidance (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Brich Tomáš: Motion Planning for Swarms of Unmanned Helicopters in Complex Environment (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Vrba Matouš: Active Searching of RFID Chips by a Group of Relatively Stabilized Helicopters (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Chloupek Martin: UAV Trajectory Planning for Visual Inspection of 3D Objects (PDF) Rollo Milan 2016 KyR R
BP Hajdúšek Lukáš: Design of Robotic Cell for Plastic Pipe Manipulation (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Vobr David: Residential Gas Boiler Simulation Model (PDF) Dostál Jiří 2016 KyR R
BP Hajdúšek Lukáš: Design of Robotic Cell for Plastic Pipe Manipulation (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Gavenčiak Karel: Learn and Predict Metasploit Exploit Ranks from Available Vulnerability Information (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
BP Novotný Lukáš: Detection of Fast Moving Objects (PDF) Matas Jiří 2016 OI ICS
BP Račinský Matěj: RRT-Path Method Used for Cooperative Surveillance by Group of Helicopters (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Jakab Tomáš: Geometry and Transformations in Deep Convolutional Neural Networks (PDF) Vedaldi Andrea 2016 OI ICS
BP Nepivoda Tomáš: DC Motor Control Peripheral Module for Zynq Platform (PDF) Píša Pavel 2016 KyR R
BP Petr Matěj: Hidden Variables in Mathematical Models of Quantum Structures (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
BP Bakeyev Ruslan: Integration Adapter Development for IBM RTC and Blueworks Live (PDF) Samek Martin 2016 KyR R
DP Caro Néstor: Gesture Classification Based on Electromyography (PDF) Pošík Petr 2016 KyR R
DP Lukeš Jakub: Cooperative Path Planning for Big Teams of Robots (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
BP Moravová Alena: Text Recognition in Images Using Recurrent Neural Networks (PDF) Šochman Jan 2016 OI ICS
DP Erlebach Jonáš: Automatic Pupil Detection in Images (PDF) Doležal Jaromír 2016 KyR R
DP Masri Diar: Terrain Modeling and Motion Planning for Hexapod Walking Robot Control (PDF) Faigl Jan 2016 KyR R
DP Těžký Jiří: Active Victim Detection with RGB-D-T Sensor (PDF) Zimmermann Karel 2016 KyR R
DP Brich Aleš: Robustness Analysis of TANDEM-Based Speech Recognition System (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
DP Šrajer Filip: Image Matching for Dynamic Scenes (PDF) Pajdla Tomáš 2016 OI CV
DP Fiala Jiří: DNN-HMM Based Multilingual Recognizer of Telephone Speech (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
BP Pivoňka Tomáš: Motion Capture System for Experimentation in Mobile Robotics (PDF) Přeučil Libor 2016 KyR R
BP Pavlát Adam: Detector of Nuclear Fusion Neutrons (PDF) Cikhardt Jakub 2016 KyR R
BP Jašek Otakar: Detecting Objects for Autonomous System Verification (PDF) Svoboda Tomáš 2016 OI ICS
BP Žaitlík David: Optimal Control of Battery System in the Building (PDF) Wolf Petr 2016 KyR R
BP Lamper Daniel: Motion Planning for Modular Robots under Failures (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
BP Matulík Martin: Semantic Parsing of Questions (PDF) Baudiš Petr 2016 OI ICS
DP Soukupová Tereza: Eye-Blink Detection Using Facial Landmarks (PDF) Čech Jan 2016 OI CV
DP Lhotský Vojtěch: An Integrated Approach to Multi-Robot Exploration of an Unknown Space (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
DP Grosman Tomáš: Heart Rate Variability Analysis (PDF) Parák Jakub 2016 BMII BI
BP Prágr Miloš: Scalable Agent Navigation in Crowd Simulation (PDF) Vokřínek Jiří 2016 OI ICS
BP Babayeva Elnaz: Algorithm with Quality-Runtime Tradeoff Parameter for Attack Policy Algorithm in Attack Graphs for Network Security (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
BP Kapošváry Matěj: Lifelong Localization of Mobile Robot (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Krýže Petr: Integration of Audio Library (PDF) Novák Daniel 2016 KyR R
BP Benedikt Ondřej: Steiner Point and Its Fuzzy Generalization (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
BP Jankovec Tom: Path Planning in Protein Structures (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
BP Česenek David: Indoor Mapping by Autonomous Helikopter (PDF) Chudoba Jan 2016 KyR R
BP Mánek Petr: Interactive Visualization System for Hybrid Active Pixel Detectors Within the ATLAS Experiment at CERN (PDF) Pospíšil Stanislav 2016 OI ICS
BP Dlask Tomáš: Submarine Behaviour Model for Monte Carlo Simulations (PDF) Hrstka Ondřej 2016 OI ICS
BP Šinkovec Petr: Conditional Probability Models in Transportation (PDF) Drchal Jan 2016 OI ICS
Janků Tomáš: Detection of Human Wrist and Finger Movements on the Basis of Measurements of Surface EMG of Forearm Muscles and Qualisys Motion Capture System (PDF) Novotná Iva 2016 KyR R
BP Brandtner Daniel: Coherent Swarming of Micro Aerial Vehicles with Minimum Computational and Communication Requirements (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
DP Pěnička Robert: Motion Planning for Seabed Monitoring by Autonomous Underwater Vehicles (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Zeman Michal: Application for Visualization and Evaluation of Videooculography Data (PDF) Doležal Jaromír 2016 BMII BMI
BP Kryška Marek: Incremental Strategy Generation Methods for Stochastic Zero-SumGames (PDF) Bošanský Branislav 2015 OI ICS
BP Vašek Jakub: Applicability of Pebble-Motion Approaches for Trajectory Coordination in Multi-Robot Teams (PDF) Čáp Michal 2015 OI ICS
BP Všetečka Petr: Navigation and Stabilization of Swarms of Micro Aerial Vehicles in Complex Environment (PDF) Saska Martin 2015 OI ICS
BP Čajka Vladimír: City Model for Car Simulator  Sedláček David 2015 OI ICS
BP Cicvárek Jan: Algorithms for Minesweeper Game Grid Generation (PDF) Kopřiva Štěpán 2015 OI ICS
Vávra Petr: Detection of Humans in Recorded Surveillance Videos (PDF) Doležal Jaromír 2015 KyR R
Bundil Lukáš: Educational Simulator of Human Respiration and Its Pathologies (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Znojilová Lucie: Method for Evaluation of Interstitial Applicator Used for rf. Ablation of Liver Tumours (PDF) Vrba Jan 2014 BMII BMI
Štěrba Jan: Comparison of Impedance Cardiography with Standard Hospital Methodology for the Optimal Setting for Biventricular Stimulation (PDF) Macků David 2014 BMII BMI
Latnerová Iva: Reduction of False Positives in Lung Nodule Detection Algorithm (PDF) Kybic Jan 2014 BMII BMI
Bedroš Roman: Registration of 3D Point Clouds (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Nouza Tomáš: Safe Adaptive Traversability Learning for Mobile Robots (PDF) Reinštein Michal 2014 KyR R
Mosinger Jiří: A Geometric Approach to Exploration of an Unknown 3D Environment (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Petrík Vladimír: Multi-Robot Simultaneous Localization and Mapping (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Blaha Martin: Smooth Trajectory Generation in 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Slezák David: Sleep Quality Monitoring by Means of Audio Analysis (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Janíčková Tereza: Clustering of Time-Series Applied to the Fetal Heart Rate Analysis Data (PDF) Chudáček Václav 2014 BMII BMI
Endrych Václav: Control and Stabilization of an Unmanned Helicopter Following a Dynamic Trajectory (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Tesař Jan: Library for Storing, Searching and Comparing Movements of the Human Body (PDF) Krupička Radim 2014 BMII BMI
Koucký Lukáš: Visibility of Triangulated Surface Illuminated by Flat Light Panel (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Kubeš Jan: 6-axis Force-Torque Sensor Uses for Control of Industrial Robot (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Jareš Filip: Exploration of an Unknown 3D Environment (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Mrva Jakub: Design of Motion Primitives for a Hexapod Walking Robot Operating in a Rough Environment (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Kafka Přemysl: Sampling Strategies in Optimal Motion Planning for Inspection Missions with Non-Holonomic Vehicles (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Faflík Tomáš: Application of Bayesian Aproach to ECG Classification (PDF) Spilka Jiří 2014 BMII BMI
Marek Petr: Sensor Fault Detection (PDF) Šmíd Radislav 2014 KyR R
Kavková Michaela: Raspberry Pi Based Measuring Camera (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Lehman Zdeněk: Design of AC/DC Converter for Thermal Sources in Medicine (PDF) Haubert Tomáš 2014 BMII BMI
Kreč Michal: Evaluation of Safety and Security Properties of Automotive Motor Control Software (PDF) Sojka Michal 2014 KyR R
Prštický Michal: Calibration Methods in Videooculography (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Kubizňák Petr: Embedded Computer Including Software for the Intelligent Bird Nesting Box (PDF) Krsek Pavel 2014 OI CV
Zdeněk Jan: Mobile Application for Recognition of Japanese Writing System (PDF) Zahradník Pavel 2014 OI ICS
Moravec Jan: Distributed Control of Platoons of Slot Cars (PDF) Herman Ivo 2014 KyR R
Svatoš Martin: Parallelization of an Algorithm for Solving Imperfect Information Games (PDF) Lisý Viliam 2014 OI ICS
Šamánek Filip: Call Centre for Private Company (PDF) Klíma Martin 2014 OI ICS
Lukeš Jakub: Parallelization of GRASP Heuristics Using GPU (PDF) Dvořák Michal 2014 KyR R
Juranová Kateřina: Camera-Based Position Measurement for 3D Printers (PDF) Zemánek Jiří 2014 KyR R
Růžička Vít: Virtual Creatures Simulated in Framsticks (PDF) Buk Zdeněk 2014 OI ICS
Hrabalík Aleš: 3D Point Cloud Registration, Experimental Comparison and Fusing Range and Visual Data (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Kufnerová Alena: Rehabilitation of Fine Motor Skills of Hands (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Chamra Tomáš: Information System for Multi-Resource Funding (PDF) Kouba Zdeněk 2014 OI ICS
Brabec Jan: Automated Camera Calibration from Laser Scanning Data in Natural Environments (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Stejskal Martin: Mobile Robot Navigation System for Outdoor Environment (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Ondráček Jakub: Intelligent Algorithms for Monitoring of Environment Around Oil Pipe Systems Using Unmanned Aerial Systems (PDF) Vaněk Ondřej 2014 OI ICS
Fiala Jiří: Implementation of Phoneme Recognizer Using TNet Toolkit (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Erlebach Jonáš: Head Movement Correction for Eye Tracking Application (PDF) Doležal Jaromír 2014 KyR R
Veselý Tomáš: Automatic Synonyms Creation (PDF) Šedivý Jan 2014 OI ICS
Vrbský Ladislav: Extension of Iterative Peer-to-Peer Collision Avoidance Algorithm (PDF) Volf Přemysl 2014 OI ICS
Rudolf Michael: Evolutionary Metaheuristics for the Rostering Problem (PDF) Kubalík Jiří 2014 OI ICS
Sixta Tomáš: Gesture Recognition for Mobile Phone Unlocking (PDF) Šochman Jan 2014 OI ICS
Mathia Peter: Tool for Decision Support in Production Planning and Scheduling (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Lhotský Vojtěch: Demonstration Tasks for the SyRoTek System (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Nedvěd Miroslav: Tool for Comparison of Files of PLC Programming and Configuration Software Packages (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Cháberová Jana: Automatic Detection of Artifacts in EEG Signals (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Soukupová Tereza: Font Family/Style Recognition (PDF) Bušta Michal 2014 OI ICS
Husák Petr: Classification of EEG by Incremental Learning Methods (PDF) Gerla Václav 2014 OI ICS
Burian Martin: Environment Mapping Using Radar (PDF) Chudoba Jan 2014 OI ICS
Burešová Karolína: Design and Implementation of GUI for Free Surfer SW (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Černý Pavel: Heart Beat Rate Estimation from Facial Video (PDF) Franc Vojtěch 2014 OI ICS
Černý Jakub: Playing General Imperfect-Information Games Using Game-Theoretic Algorithms (PDF) Bošanský Branislav 2014 OI ICS
Soucha Michal: Finite State Machine State Identification Sequences (PDF) Mařík Radek 2014 OI ICS
Masri Diar: Motion Model of Stair Climbing in Hexapod Walking Robot (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Potoček Pavel: Probabilistic Approach to Landmark Management in Visual Odometry (PDF) Svoboda Tomáš 2014 KyR R
Daněček Radek: Verification of Image Feature Correspondencess (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Hrstka Tomáš: Design of Virtual Guide - Avatar to Support the Treatment of Chronic Diseases (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Valtr Jiří: External Vision-Based Localization System for Mobile Robots (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Cvrček Vojtěch: RGBD Kinect Camera Calibration (PDF) Pajdla Tomáš 2014 KyR R
Sekanina Tomáš: Algorithms for Navigation of Swarm of Unmanned Helicopters and Following a Dynamic Target in a Complex Environment (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Rak Filip: Hierarchical Approach to Motion Planning of Formations of Unmanned Helicopters in Complex Environment (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Zíka Adam: Evaluation of the Robot Gearbox Wear by a Backlash Measurement (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Těžký Jiří: Identification and Model-Based Control of Dynamical Systems (PDF) Pčolka Matej 2014 KyR R
Kučera Adam: Developing Applications for the Apple iPad Using the Technology .NET Framework C # (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Brich Aleš: Implementation of TANDEM Speech Recognition System (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Heinrich Adam: Mobile Robot Navigation in Outdoor Environment (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Matera Lukáš: Long-Term Biomedical Signals Processing (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Novák Libor: Car Detection and Tracking from a Vehicle Driving on a Roundabout (PDF) Matas Jiří 2014 KyR R
Bulušek Jan: Active and Passive Escape Behavior Designed for Groups of Autonomous Helicopters in Dynamic Environment (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Naiser Filip: Detection, Description and Tracking of Ants in Video Sequences (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Mráček Jindřich: FSS Algorithm Adapted for Control of Swarm of Unmanned Helicopters (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Kůrka Vojtěch: Software Interface for the IZ225 Remotely Operated Electromagnetic Spectral Analyser (PDF) Moucha Alexandru 2014 OI ICS
Vančák Ondřej: Handwriting Beautification (PDF) Šedivý Jan 2014 KyR R
Langer Václav: Design of Control Unit for High Density Measurement of Biological Signals (PDF) Křemen Václav 2014 KyR R
Uhrín Matej: Data Movement in Hybrid Clouds (PDF) Vondra Tomáš 2014 OI ICS
Hnízdo Lukáš: Heart Rate Variability Analysis (PDF) Kužílek Jakub 2014 STM IS
Třešňák Adam: Shape Optimization of Swarm of Unmanned Helicopters (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Fadrhons Martin: Software for Embedded Module for Image Processing (PDF) Krajník Tomáš 2014 KyR R
Suchý Jakub: Digital Controller for Electronic Flight Instrument System (EFIS) (PDF) Pačes Pavel 2014 KyR R
Szadkowski Rudolf Jakub: Game of Bridge as a Task for Modal Logics (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Bambušek Zbyněk: Economy-Focused Multiplayer Strategy Video Game (PDF) Píbil Radek 2014 KyR R
Schaefer Martin: Collision Avoidance for Highway Traffic (PDF) Vokřínek Jiří 2014 OI UI
Doležalová Anna: Design of a Model for ECMO Demonstration and Teaching (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Šulc Antonín: On Parametric Model Creation with Neural Modeling Fields (PDF) Vavrečka Michal 2014 OI UI
Kopřiva Ondřej: Camera with Historical Memory (PDF) Sejkot Roman 2014 OI CV
Otáhal Marek: Architecture of Autonomous Agent Based on Cortical Learning Algorithms (PDF) Nahodil Pavel 2014 OI UI
Janovský Pavel: Increasing coverage of reactive techniques for collision avoidance (PDF) Čáp Michal 2014 OI UI
Dohnalová Ludmila: Interictal Discharges Dynamics of Independent Epileptic Zones (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Michálek Tomáš: Spectral Analyzis of Korotkov Sounds (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Bařtipán Adam: Synchronous Distributed Tracking System (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Vlk Pavel: Parameterization and Segmentation of Epileptic Discharges in Intracranial Electroencephalography Records (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Kajml Viktor: Black-Box Optimization: Restarting Versus MetaMax Algorithm (PDF) Pošík Petr 2014 KyR R
Caha Jiří: Nanocrystalline Diamond/Inorganic Nanoparticles Based Nanocomposites for Biomedical Applications (PDF) Vlček Jan 2014 BMII BMI
Dedek Štěpán: Luminiscence of Nanodiamond Particles Driven by Surface Termination: New Detection Principles (PDF) Kratochvílová Irena 2014 BMII BMI
Hrstka Ondřej: Intelligent Surveillance Algorithms for Harbor Security (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Jeřábek Jan: Computer Control of the Projector of the Range Finder (PDF) Smutný Vladimír 2013 KyR R
Klíma Jakub: Collecting and Displaying Data in the Formula Student Electric (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Murgaš Matej: Incremental Learning in the Task of EEG Signal Classification (PDF) Gerla Václav 2013 KyR R
Petr David: Agent-Based Simulation Model of Public Transport Fare Inspection (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Novák Antonín: Design of Probabilistic Models for Text Input Correction (PDF) Šedivý Jan 2013 KyR R
Kopenec Jiří: Topological Maps from Image Features (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
Myslík Martin: Information Retrieval Based on Focused Crawling (PDF) Mařík Radek 2013 OI ICS
Vystrčil Martin: RFID Reader (PDF) Zahradník Pavel 2013 STM IS
Barvínek Jáchym: Quantum Entropy and Its Preservers (PDF) Hamhalter Jan 2013 OI ICS
Rubeš Petr: Game-Theoretic Model of Oil Pipe Patrolling (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Slováček Simon: Common Operational Picture for the Maritime Domain (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Skála Lukáš: Hybrid Decision-Making System of Artificial Creature Combining Planner and Neural Network (PDF) Nahodil Pavel 2013 STM IS
Váňa Petr: Trajectory Planning for UAV in Environment with Constant Wind (PDF) Rollo Milan 2013 KyR R
Karásek Jiří: Environment for Easy Script Development (PDF) Novotný Tomáš 2013 STM IS
Prouza Milan: Motion Planning for a Formation of Mobile Robots (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
Hejč Aleš: Alzheimer Patient Navigation Mobile Application (PDF) Novák Daniel 2013 KyR R
Šenfeld Lukáš: Modular Environment for Vizualization in Elektroencefalography (PDF) Ježdík Petr 2013 STM IS
Skoupý Sebastian: Monitoring and Service Interface for New Generation Control System (PDF) Sojka Michal 2013 KyR R
Tomáš David: Agent-Based Model of Maritime Drug Trafficking (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Nykl Jan: Agent-Based Public Transport Network Analysis (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Machovský Andrej: Control and Status Visualization in the Smart Home (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Langr Jan: Odor Source Localization Using Swarm of Unmanned Helicopters (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Malaník Jakub: Mutual Use MATLAB and Microsoft. NET Framework (C #) (PDF) Novák Petr 2013 OI ICS
Voda Miroslav: Planar Segmentation of Depth Map Sequences (PDF) Matoušek Martin 2013 OI ICS
Šalanský Vojtěch: Docking Procedure for Replicator Robots (PDF) Krajník Tomáš 2013 KyR R
Spurný Vojtěch: Heterogeneous Formations of Ground Vehicles and Unmanned Helicopters (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Sekereš Pavol: Learning of Temporal Sequences of Behaviour for Artificial Creatures (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Žák Pavel: Multi-Platform User Interface for the FlexRay Bus Tester (PDF) Sobotka Jan 2013 STM IS
Vojna David: Control of Nonlinear Acoustic Fields in Resonators (PDF) Bednařík Michal 2013 KyR R
Novák Tomáš: Image Processing Using Microcontrollers for Multichannel Position Measurement (PDF) Fischer Jan 2013 KyR R
Dvorský Jan: Neuroevolutionary Design of Control Strategy of a Multi-Legged Robot (PDF) Kubalík Jiří 2013 KyR R
Báča Tomáš: Control of Relatively Localized Unmanned Helicopters (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Mrosko Michal: Design and Implementation of Control Algorithm for Race Car Model (PDF) Haubert Tomáš 2013 KyR R
Svoboda Aleš: Contactless Measurement Racing Car Tires Temperature (PDF) Sobotka Jan 2013 KyR R
Micka Vojtěch: Crowd Modeling (PDF) Vokřínek Jiří 2013 KyR R
Straka Matej: Orientation Estimation System for Satellite in Project CzechTechSat (PDF) Hromčík Martin 2013 KyR R
Kahoun Jakub: Utilization of Background Knowledge in EEG Signal Processing (PDF) Gerla Václav 2013 STM IS
Pěnička Robert: The Acquisition and Representation of Space Knowledge in Project Replicator (PDF) Krajník Tomáš 2013 KyR R
Jeníček Tomáš: Toolkit for Designing and Executing Simulation Experiments (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Zeman Michal: Application for Feature Extraction from Eye Movement Signal Analysis (PDF) Macaš Martin 2013 KyR R
Grubhoffer Tomáš: Route Planning in Heterogeneous Transport Networks (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Kocmánek Tomáš: MCMC Decryption (PDF) Kroupa Tomáš 2013 OI ICS
Dobřichovský Richard: Bicycle Simulator (PDF) Felkel Petr 2013 OI ICS
Horák Karel: Cluster Analysis for Panel Data of Import and Export in EU Countries (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Sazonov Stanislav: Simple Animated Human Skeleton Model (PDF) Uller Miroslav 2013 OI ICS
Trnka Tomáš: Relational Machine Learning in Classification of Cadastral Map Objects (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Hubík Martin: Design of Algorithms for Electric Water Heater State Estimation (PDF) Novák Ondřej 2013 KyR R
Mihalovič Filip: Analysis and Sequential Mining of Logistic Data (PDF) Kléma Jiří 2013 OI ICS
Tejc Marek: Inner Camera Parameters Calibration Using Pan-Tilt Unit Actuation (PDF) Krsek Pavel 2013 KyR R
Lebedynskyj Serhij: IO Link Communication Tester (PDF) Burget Pavel 2013 KyR R
Svoboda Ondřej: Modeling of Room Occupancy Patterns for Advanced Building Automation (PDF) Vrba Pavel 2013 OI ICS
Prokopenko Oleg: Simulation Tool for Local Electricity Distribution Networks (PDF) Vrba Pavel 2013 STM IS
Gudyrin Mikhail: Multi-Agent Application for Control of an Electric Micro-Grid (PDF) Kadera Petr 2013 STM IS
Balga Matěj: Software for IP Thermo Camera Systems (PDF) Kovář Jan 2013 KyR R
Polic Michal: Reconstruction from Monocular Camera (PDF) Štěpán Petr 2013 OI ICS
Paňko Martin: Modelling of Dynamical Systems for Generating of Behaviour of Artificial Creature (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Mikulka Leoš: Low-Level Software for Automotive Electronic Control Units (PDF) Sojka Michal 2013 KyR R
Ryšavý Petr: Metro-Line Crossing Minimization Problem on Czech Hiking Trails (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Perić Vladimir: MATLAB Mock Library (PDF) Pošík Petr 2013 OI ICS
Kirsch Petr: Heart Rate Variability Analysis (PDF) Kužílek Jakub 2013 KyR R
Špičková Martina: Comparison of Surface Reconstruction Methods for Mobile Robotics (PDF) Kulich Miroslav 2013 OI ICS
Hájíček Josef: Using Equation Discovery for Panel Data of Import and Export of EU Countries (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Jalovec Karel: Composition of Musical Accompaniment Track Using Evolutionary Computing Methods (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Martinec Petr: Topic Detection of News (PDF) Mařík Radek 2013 KyR R
Matějka Radek: Robust Two-View Geometry Estimation from Region Correspondences (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Šourek Gustav: Twitter's Local Trends Spread Analysis (PDF) Kuželka Ondřej 2013 OI UI
Eliáš Michal: Digital Measurement System for the HIE-Isolde Superconducting Accelerating Cavities (PDF) Valuch Daniel 2013 KyR R
Šindler Jan: World Representation of a Dual-Arm Robot Manipulating with Clothes (PDF) Hlaváč Václav 2013 KyR R
Penc Ondřej: Motion Planning for Modular Robots (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
Durkota Karel: Comparison of Deterministic Distributed and Multi-Agent Planning Techniques (PDF) Komenda Antonín 2013 OI UI
Kozic Zlatko: EEG Record Analysis of Dysphastic Childern (PDF) Ježdík Petr 2013 BMII BMI
Palečková Alena: Practical Problems of Pupillometry (PDF) Fabián Vratislav 2013 BMII BMI
Novotná Iva: Joint Patterns Representation in EMG (PDF) Křemen Václav 2013 BMII BMI
Klejchová Pavla: Analysis of Stress Aspects During Simulation of Emergency Situations in Ultra Light Aircraft (PDF) Janča Radek 2013 BMII BMI
Dragounová Adéla: Anytime Risk-Aware Maritime Transit Route Planner (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Jíchová Anna: Analysis of Biosignals for Assessment of Stress Factors in Emergency Situations in Ultra Light Aircraft (PDF) Janča Radek 2013 BMII BMI
Vaňo Maroš: Qualitative Reasoning for Robotic Topological Map Building (PDF) Košnar Karel 2013 KyR R
Merunka Ilja: Current Source Density Analysis of Neuronal Activity (PDF) Šuta Daniel 2013 BMII BMI
Bártek Pavel: Kinect Sensor for Commercial Products Presentation (PDF) Hlinka Jiří 2013 OI CV
Janoušek Petr: Inspection Planning in Mobile Robotics (PDF) Faigl Jan 2013 OI UI
Pilný Michal: Body Composition Evaluation BIA Method and Data Mining (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BMI
Volf Petr: EEG Signal Analysis of Mentally Gifted Children (PDF) Vavrečka Michal 2013 BMII BMI
Hlaváč Martin: Measurement of Tissue Optical Properties (PDF) Michl Martin 2013 BMII BMI
Žegklitz Jan: Hybridization of Evolutionary Algorithms Using Different Evaluation Approaches (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Blovský Tomáš: Robust Genetic Programming for Design of Robot Motion Patterns (PDF) Kubalík Jiří 2013 OI UI
Zrůst Vladimír: Using of Back Averaging in EEG Signal Analysis (PDF) Čmejla Roman 2013 BMII BMI
Koranda Lukáš: Conflict Resolution Model of Human Radar Controller in Air-Traffic Management (PDF) Šišlák David 2013 OI UI
Ondráček Aleš: Mobile Robot Navigation Using RGB-D (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
Beran Lukáš: Game-Theoretic Approach to Dynamic Game Difficulty Balancing (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Kasl Zdeněk: 3D Formations of Unmanned Aerial Vehicles (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Pluskal Ondřej: Malware Detection (PDF) Šedivý Jan 2013 OI UI
Čanda Lukáš: Simulation Testbed for On-Demand Transport Algorithms (PDF) Jakob Michal 2013 OI UI
Zach Lukáš: Computerized Analysis of Intra-Partum Cardiotocographic Recordings (PDF) Chudáček Václav 2013 BMII BMI
Burian Vladimír: Distributed Database for Mobile Devices (PDF) Bařina Tomáš 2013 KyR R
Fránek Jan: Web-based Application for Transport Network Crowdmapping (PDF) Jakob Michal 2013 STM IS
Cuchý Marek: Agent-based Model of Travel Demand (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Sanigová Ramona: Comparison of the Telecommunication Firms Operating in the Market of the CR (PDF) Štědroň Bohumír 2013 STM IS
Aschenbrenner Vojtěch: Deep Relational Learning with Predicate Invention (PDF) Kuželka Ondřej 2013 OI UI
Chvátal Viktor: Integration of Advanced Navigation Methods and Adversarial Reasoning Techniques for an ORTS Player (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Anděl Michael: Feature Extraction for Gene Expression Data Analysis (PDF) Kléma Jiří 2013 OI UI
Hadrava Michal: Network of Nonlinear Oscillators as a Model of Music Perception in Human Listeners (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Vítek Roman: Analysis of Pruning Methods in Game-tree Search Algorithms for Extensive-form Games with Concurrent Moves (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Lebeda Karel: (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Vančová Jana: The Use of Thermography in Brest Cancer Screening (PDF) Sova Jan 2013 BMII BMI
Mudrová Lenka: Entropy-Like Estimation Technique in Mobile Robot Navigation (PDF) Faigl Jan 2013 KyR R
Juchelka Tomáš: Exploration Algorithms in a Polygonal Domain (PDF) Kulich Miroslav 2013 KyR R
Holý Radek: Adaptive Model of Pirate Behavior in the Domain of Maritime Transport (PDF) Čáp Michal 2013 OI UI
Zahálka Jan: mRNA and miRNA Data Integration for Accurate Molecular Classification (PDF) Kléma Jiří 2013 OI UI
Hruška František: Space Simulator for Genetic Programming Controller (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Večeř Michael Pascal: Trend Analysis of Speech Quality Perception for Czech Listeners between 2008 and 2012 (PDF) Holub Jan 2013 BMII BMI
Zavadilová Pavla: Design and Implementation of a Clinical System for Medical Data Acquisition and Processing (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BMI
Pritts James Brandon: Automatic Planar Rectification from Repeated Patterns (PDF) Chum Ondřej 2013 OI CV
Dostál Matěj: Many-valued Coalgebraic Logic (PDF) Bílková Marta 2013 OI UI
Boráros Peter: Network Anomaly Detection by Means of Spectral Analysis (PDF) Rehák Martin 2013 OI UI
Blažek Adam: Application of the Analytical System DeepSee in the HIS Zlatokop (PDF) Kahle Michal 2013 BMII BMI
Kizeková Terézia: Characterization of Lenses with Variable Parameters with Applications in Imaging Systems (PDF) Novák Jiří 2013 BMII BMI
Konopáč Martin: Educational Tutorial for Compensatory Tools (PDF) Fabián Vratislav 2013 EI BMI
Tseveenbayar Altaibayar: Finding and Recognizing Texts on the TV Screen (PDF) Matas Jiří 2013 OI UI
Červinková Kateřina: Ultra Weak Photon Emision from Biological Samples, Temperature Dependence and Biological Function (PDF) Vrba Jan 2013 BMII BMI
Synek Martin: Optimisation the Part of Welding Line for YETI Car Bodywork with Use of Digital Simulation in 3D System Process Simulate (PDF) Tichý Cyril 2012 KyR R
Svoboda Radek: Tracking and 3D Reconstruction of Vehicles in Cross-traffic Video-sequences (PDF) Matoušek Martin 2012 OI CV
Meiser Tomáš: Distributed Topology Control in MANETs  Rollo Milan 2012 OI UI
Rahmadi Ridho: Adjustment of Metaheuristic Parameters (PDF) Affenzeller Michael 2012 OI UI
Hašek Štěpán: Robust Detection of a Coded Pattern (PDF) Šára Radim 2012 OI CV
Tuka Martin: Support for Wi-Fi Networks in a Resource Reservation Framework  Sojka Michal