Detail of the student project

List
Topic:Self-Organizing Map (SOM) - paralelní implementace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Nastudujte problematiku samo-organizujících neuronových sítí. Navrhněte možnost paralelního zpracování a optimalizace s využitím SIMD instrukcí (MMX, SSE, 3DNow!, CUDA). Navržené optimalizace implementujte na problému úlohy více obchodních cestujících.
Date:02.10.2012
Responsible person: Petr Pošík