Detail of the student project

List
Topic:Přesné stereoskopické párování­
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Čech Ph.D.
Announce as:BP
Examiner:Dr. Ing. Radim Šára
Description:dvere_vyrez_2Fotogrammetrické stereo je jedna z metod umožňující vytvořit 3D model scény na základě jejích několika obrazů. Základním problémem stereovidění je nalezení vzájemně korespondujících bodů, tj. bodů v obrazech, které odpovídají témuž 3D bodu ve scéně. Nalezení sub-pixelové polohy korespondencí umožňuje několikanásobné zpřesnění výsledného 3D modelu.

Váš úkol bude seznámit se s problematikou sub-pixelového stereoskopického párování, (re)implementovat jednu z metod a provést experimenty demonstrující požadované vlastnosti.

Očekává se implementace v Matlabu nebo v C.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Date:12.09.2005
Responsible person: Petr Pošík