Detail of the student project

List
Topic:Extrakce informací z lékařských textů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Monika Žáková , Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Velké množství informací v lékařství je ve formě polo-strukturovaných textů např. informace o lécích, lékařské zprávy. Aby bylo možné tyto informace použít ve strojovém učení, je třeba převést je do strukturované podoby. Cílem práce je vytvořit systém pro extrakci informací z lékařských textů. Očekáváme integraci do nástroje pro anotaci lékařských textů MedAT, který je vyvíjen v GL ve spolupráci s 2. LF UK.
Instruction:1) Seznámení se s metodami a nástroji pro morfologickou analýzu češtiny
2) Seznámení se s metodami automatické extrakce informací z textu
3) Implementace systému s využitím zvolené metody
4) Ověření funkce systému na informacích o lécích/lékařských zprávách
Bibliography:[1] Zhou, X. and Han, H. and Chankai, I. et. al.:Converting Semi-structured
Clinical Medical Records into Information and Knowledge. In Proceedings
of the 21st International Conference on Data Engin
Date:30.10.2006
Responsible person: Petr Pošík