Detail of the student project

List
Topic:Prost
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Urban Ph.D.
Announce as:DP
Description:Vytvořte prostředí pro testování klasifikátorů SPZ. Porovnejte výsledky zadavatelem poskytnutých algoritmů. Navrhněte systém pro vzájemné doučování klasifikátorů.
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík