Detail of the student project

List
Topic:Hudební vyjádření obrazu a obrazové vyjádření hudby
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Announce as:BP
Description:Hudba i obrazy navozují v člověku celou řadu emočních stavů. Pokusme se najít průnik zrakového a sluchové vnímání člověka hudebním vyjádřením obrazu a obrazovym vjádřením hudby. Proveďme přiřazení obrazové a tónové informace k danému emočnímu stavu člověka.
Instruction:1.Formulujte tónovou reprezentaci obrazu
2.Formlujte grafickou reprezentaci tónových sekvencí ve 2D a 3D
3.Navrhněte a počítačově realizujte ukázkové příklady
Date:05.09.2011
Responsible person: Petr Pošík