Detail of the student project

List
Topic:Vliv emočního prožívání na EEG signál
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:DP,BP
Description:Jedná se sledování vlivu emočně nabitých obrazků na EEG signál. Při měření je použita standartizovaná sada podnětů (The International Affective Picture System). Cílem výzkumu je provést měření na české populaci a srovnat výsledky s mezinárodními normami.
Samotný experiment spočívá v měření EEG signnálu během prezentace obrázků a jeho následná analýza. Lze převzít metodologie měření použitou při předchozích výzkumech, popřípadě provést její modifikaci.
Realization form:Matlab
Date:27.08.2008
Responsible person: Petr Pošík