Detail of the student project

List
Topic:MiniSmalltalk
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Miroslav Uller
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Navrhněte a implementujte jednoduchý virtuální stroj (běhové prostředí), které bude podporovat podmnožinu programovacího jazyka Smalltalk. Prostudujte problematiku jazyka Smalltalk, existující platformy a virtuální stroj naimplementujte v jazyce Java nebo C#. Zaměřte se na problematiku propojení a komunikace jazyka MiniSmalltalk a implementujícího prostředí.
Realization form:SW projekt
Date:06.10.2008
Responsible person: Petr Pošík