Detail of the student project

List
Topic:Informační systém pro zpracování krvetvorných buněk
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Jednou z terapií pacientů s poruchami krvetvorby (např. leukémie) je transplantace krvetvorných buněk. Tyto buňky jsou odebírány od dospělých dárců nebo z pupečníků při porodech (pupečníková krev). Celý proces odběru, zpracování, výroby, uskladnění a aplikace štěpů krvetvorných buněk je potřeba pečlivě zaznamenat a řídit pomocí informačních technologií.
Instruction:1. Nastudujte problematiku odběrů krvetvorných buněk.
2. Ve spolupráci s lékařskými pracovišti navrhněte a popište informační systém pro zpracování krvetvorných buněk.
3. Implementujte webové rozhraní, které umožní pracovat se štěpy krvetvorných buněk.
Date:09.02.2009
Responsible person: Petr Pošík