Detail of the student project

List
Topic:POMDP plánování akcí mobilního robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Karel Košnar Ph.D.
Announce as:DP
Description:Cílem práce je seznámit se s částečně pozorovatelnými markovovskými rozhodovacími procesy (POMDP) a implementovat plánovač pro mobilní robot, který využívá tyto procesy. Plánovač musí nalézt takovou optimální strategii, která dokáže robot navigovat v měnícím se prostředí. Součástí práce je provedení experimentů a vyhodnocení použité metody v provnání s deterministickým plánovačem (např A-star).
Předpoklady: znalost programování v C nebo v Java, pasivní znalost angličtiny.
Instruction:1. Seznamte se s částečně pozorovatelnými markovovskými rozhodovacími procesy
2. Naimplementujte plánovací algoritmus využívající POMPD
3. Naimplementujte modul v robotickém prostředí Player/Stage který bude řídit robot podle naplánované strategie
4. Experimentálně ověřte
Bibliography:Dodá vedoucí práce
Realization form:SW projekt a experiment
Date:14.10.2009
Responsible person: Petr Pošík