Detail of the student project

List
Topic:Distribuovaný výpočet SOM map
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:BP
Examiner:Martin Macaš
Description:Cílem práce je zryclit činnost stávajícího Matlab SOM toolboxu pomocí paralelního zpracování na více strojích. Práce sestává z analýzy stávajícího toolboxu a následného přeprogramování podle zásad pořebných pro užití Parallel processing toolboxu. Výsledkem práce je funkční verze toolboxu, který dokáže provádět výpočtu na více strojích.
Realization form:Matlab
Date:17.05.2010
Responsible person: Petr Pošík