Detail of the student project

List
Topic:Vizualizace EEG dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:Cílem práce je tvorba grafického rozhraní, které slouží ke zpracování a analýze EEG signálů. Student získá přístup k algoritmům vyvíjeným v rámci laboratoře BioDat a jeho cílem bude návrh a implementace uživateslkého rozhraní umožňující jednoduchou práci s daty a jejich vizualizaci.
Realization form:matlab, SW projekt
Date:18.11.2010
Responsible person: Petr Pošík